Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti Zelené re:vize, levicové platformy Strany zelených

Období: 20. února 2015 (zveřejnění manifestu)–20. srpna 2015

Mluvčí platformy v tomto období: Monika Horáková (Praha) a Martin Škabraha (Olomouc)

Zelená re:vize má za sebou první půlrok své činnosti. Hlavním výsledkem  je – vedle samotného založení – úspěšné etablování platformy v rámci strany. Zelená re:vize se i pro vedení strany a řadu svých názorových oponentů a oponentek stala respektovaným partnerem pro diskutování o programových a vnitrostranických otázkách. Vznik platformy vyvolal u členské základny i mimo ni řadu pozitivních reakcí. Objevily se, zvláště zpočátku, i kritické hlasy, na které jsme reagovali a reagujeme vytrvalou snahou o dialog a diskusi; ta je podle nás duší každé politické strany.

Platformu zastupovali dva mluvčí: Monika Horáková (Praha) a Martin Škabraha (Olomouc). Funkce mluvčích dle počátečního konsenzu rotuje, dvojice se střídají po půl roce. Při volbě mluvčích zohledňujeme genderový a geografický klíč (muži a pražské členstvo mohou být ve dvojici zastoupeni maximálně jednou).

Za půl roku svého dosavadního fungování sesbírala Zelená re:vize pod svůj manifest 80 podpisů podporovatelů a podporovatelek z různých oblastí České republiky a uspořádala čtyři veřejná setkání (Pardubice, Ústí nad Labem, Plzeň, Praha), na nichž se diskutovalo o samotné platformě, o směřování Strany zelených i o konkrétních bodech do nového politického programu SZ. Vítanou návštěvou byla několikrát předsedkyně Strany zelených Jana Drápalová a spolu s ní další členové předsednictva strany, kteří se aktivně zapojovali do diskuze.

Kromě toho představili naši zástupci a zástupkyně Zelenou re:vizi na sedmi krajských konferencích (kraje Pardubický, Zlínský, Olomoucký, Vysočina, Liberecký, Jihočeský, Královehradecký) a také na tradiční Jihočeské letní akademii Strany zelených. Aktivní jsme byli také v podpoře řady občanských aktivit, například pražské Kliniky, protestů proti vystěhování squattu Cibulka či na protirasistických a antixenofobních demonstracích. Sešli jsme se s dvěma zelenými europoslankyněmi Ska Keller a Terry Reintke a také se senátorem Václavem Láskou. Pro snadnější navazování zahraničních kontaktů jsme přeložili manifest do angličtiny a němčiny.

Příprava a proces schvalování nového stranického programu, který by měl nahradit kvalitní, avšak již přesluhující Vizi ekologické demokracie (2003), to bude v nejbližších měsících hlavní výzvou pro celou Stranu zelených, nutně však i pro její levicovou platformu, která si klade za cíl ovlivnit jak celkové vyznění dokumentu, tak prosadit do jeho znění některé zcela konkrétní body. Především však doufáme, že výsledný dokument, který má být schválen sjezdem v České Třebové 28. až 29. listopadu 2015, vzejde z důkladné ideové diskuse; ta je u zelených již tradičně vedena o environmentálních a lidskoprávních tématech a naším cílem zůstává vést i v otázkách sociálních a ekonomických. Vedle nového dlouhodobého programu se tento programový sjezd bude zabývat také úpravou stanov SZ, především pak zavedením institutu spolupředsednictví, který plně podporujeme.

Další výzvou bude pro celou stranu i Zelenou re:vizi sjezd konaný v příštím kalendářním roce s cílem zvolit – již podle upravených stanov – nové předsednictvo Strany zelených, které by ji mělo vést do krajských voleb a i do sněmovních voleb 2017.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.