Zelená re:vize vítá zahájení práce na novém politickém programu Strany zelených

Republiková rada Strany zelených rozhodla na svém zasedání 11. 4. 2015 v Praze o procesu tvorby nového dlouhodobého programu Strany zelených, který by měl nahradit Vizi ekologické demokracie z roku 2003. Pro sepsání dokumentu byla zřízena pracovní skupina, kterou tvoří předsednictvo SZ a šestice stranických odborníků, mezi nimiž nechybí také dva signatáři Zelené re:vize – Jan Trnka a Martin Škabraha. Vedle této pracovní skupiny bude vytvořena ještě konzultační skupina, složená z předsedů odborných sekcí SZ a zástupců jednotlivých krajských organizací. Formou podnětů a připomínek se však na přípravě dokumentu mohou podílet všichni členové SZ. Nový politický program by měl být hotov a předložen ke schválení v říjnu 2015.

Zástupci Zelené re:vize vyslovili na uvedeném jednání Republikové rady obavu, že tento termín neposkytuje dostatek času pro důkladnou programovou debatu, a navrhli odložit schválení textu na rok 2016. Většina delegátů se však přiklonila k původnímu návrhu, předloženému předsednictvem SZ. Plně toto rozhodnutí respektujeme a jsme připraveni udělat v následujících měsících maximum pro to, aby tento zásadní dokument, z něhož budou v dalších letech vycházet volební programy strany, dostál vysokým nárokům oprávněně kladeným na Stranu zelených jejím členstvem i veřejností.

Těšíme se na spolupráci!