Třetí setkání bude v Plzni

Milé příznivkyně a příznivci,
rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v pátek 15. května od 18:00 v plzeňské družstevní kavárně Inkognito (Husova 24). Diskutovanými tématy budou sociální bydlení, které představí Honza Sládek z katedry sociologie FFUK, a kriminalizace chudoby, které si připravil kolektiv z katedry antropologie FF ZČU ve složení Laco Toušek, Ľubo Lupták a Tomáš Hirt.
Po představení témat a diskusi bude následovat pracovnější část, ve které se budeme snažit rozvinout a formulovat programový požadavek vůči vznikajícímu dlouhodobému programu SZ.
Vítáni jsou všichni bez ohledu na partajní či frakční preference.

Budeme se těšit!