Programové body

Usilujeme o to, aby Strana zelených do svého nového dlouhodobého politického programu zařadila zejména:

Tento výčet nemá zatím konečnou podobu. Jedním ze smyslů levicové platformy Zelená re:vize je rozpracovávat naše politická východiska, stimulovat ideovou debatu a zapojit se tak do tvorby nového politického programu Strany zelených. Vyzýváme členky a členy, které tyto hodnoty oslovují, aby se k naší platformě připojili. Nečlenky a nečleny pak vyzýváme, aby do Strany zelených vstoupili a naši re:vizi podpořili.