Programové body

Usilujeme o to, aby Strana zelených do svého nového dlouhodobého politického programu zařadila zejména:

Tento výčet nemá zatím konečnou podobu. Jedním ze smyslů levicové platformy Zelená re:vize je rozpracovávat naše politická východiska, stimulovat ideovou debatu a zapojit se tak do tvorby nového politického programu Strany zelených. Vyzýváme členky a členy, které tyto hodnoty oslovují, aby se k naší platformě připojili. Nečlenky a nečleny pak vyzýváme, aby do Strany zelených vstoupili a naši re:vizi podpořili.

24 komentářů u „Programové body“

 1. Za jeden z principů zelené politiky považují snahu o vyrovnaný rozpočet (ne roční, ale v rámci jednoho celého hospodářského cyklu). Domnívám se totiž, že zadlužování se na úkor budoucnosti je z podstaty věci v rozporu se zelenými principy trvalé udržitelnosti.
  Tradiční argumentaci, že se zrovna nacházíme ve „výjimečném období“, beru jak projev nedostatku odvahy čelit problémům přímo (a neodsouvat je).
  Jak se k otázce vyrovnaného rozpočtu staví vaše platforma?
  Děkuji za odpověď.

 2. „Vyrovnaný rozpočet“???, tím myslíte tu „pravičáckou modlu“ virtuálních čísílek a papírků?
  Pro mě „vyrovnaný rozpočet“ znamená, aby na této planetě mohly žít i další generace… ,,!,,

 3. Na můj vkus je tam málo multikulturalismu. Respektive: není tam, myslím, žádný. – Možná to berete tak, že se na této hodnotě shodneme. Ale tím si jednak nejsem jistý; jednak si myslím, že by bylo vhodné od vypíchnutí témat, která pokládáte za důležité zdůraznit (což mi přijde dobré), postupně přejít k zahrnutí všech klíčových politických témat; a hlavně jsem přesvědčen, že by bylo velmi na místě artikulovat, a tím i precizovat fundamentální (a jen zdánlivě nesporné) hodnoty zelené politiky.

 4. To Daniel Soukup: Pokud tou multikulturalitou myslíte polepenou českou vlajku sloganem Muslims welcome, případně poslední vyjádření vrcholných představitelů SZ („Útoky proti muslimům se stupňují, vláda musí jednat“) tak tedy děkuji, ale NE! To je přesně to, co ze SZ dělá v očích veřejnosti stranu hipíckých ekoteroristů. Naprosto to podrývá její důvěryhodnost a myslí, že to také voliči v příštích volbách kandidátům SZ pěkně spočítají. SZ by se měla vrátit k národně-hospodářským a ekologickým tématům, pokud budou středně levicové, jedině dobře. Přiznávám veřejně, že když jsem viděl poslední aktivity některých členů SZ, tak jsem se styděl za to, že jsem sice jako nezávislý, ale na kandidátce SZ kandidoval v posledních komunálních volbách a zvažoval také vstup do strany.

 5. @Mirek 6. K:
  Mám jednoduše na mysli vyrovnaný rozpočet z hlediska toho, čím disponuji a co utrácím. Nebavím se o jeho struktuře (z tohoto hlediska může být samozřejmě hodnocen jako levicový či pravicový) ani o skutečnosti, že si lze při jeho interpretaci různě hrát s čísly (koneckonců i pravicové vlády dokázaly udělat ve státním rozpočtu solidní sekeru).
  Tj. otázka směřuje na rozpočet jako obecný princip, ne na jeho technokratickou interpretaci.

 6. V diskuzi na FB zaznělo, že ke každému bodu má platforma zpracované podrobnější podklady. Tak se chytám zatím dvou bodů, které mě „zaujaly“.
  1. Co znamená „správa podniků zaměstnanci“?
  2. Jak konkrétně si představujete zavedení čtyřdenního pracovního týdne?

  No a v neposlední řadě: Pardubice jsou fajn, ale kdy bude něco v Brně? 🙂

  1. Ahoj Jendo,
   podrobnější diskuse k různým bodům probíhala, ale zatím to není v tiskové podobě. Než něco takového vznikne, chceme přizvat do diskuse další. Zveme k práci na tezích, ne k hotovému. Otevřenost platformy znamená, že všechno není hotové v okamžiku zveřejnění.

   1. OK, to chápu. Ale dokáže tyto dva body někdo popsat svými slovy, co si pod tím představit? Jinak až bude něco v Brně, tak pokud bude vyhovovat termín, dorazím.

    1. Správa podniků zaměstanci má být spíš podíl zaměstnanců na správě dle ideálu participativní demokracie, resp. participativní ekonomiky. Má to posilovat loajalitu zaměstnanců k podniku, jejich pocit uznání a návazně tak i produktivitu. V mírné variantě to prosazuje i Unie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0086:EN:HTML
     Pokud jde o 4denní pracovní týden, funguje úplně stejně jako 5denní, akorát je kratší 🙂 Jinak řečeno, klasický stopro úvazek by nebyl na 40 hodin jako teď, ale na 32. Podle obhájců by to mohlo i pomoci distribuovat potřebnou práci mezi více lidí a díky celkovému snížení pracovní zátěže jednotlivce by se mohl snížit počet zdravotních komplikací, které z té zátěže dneska vyplývají, resp. zvětšit prostor věnovaný jiné činnosti než zaměstnání. Ve Francii mají dnes 35 hodinový týden a ekonomika nekolabuje, i když nevím, jestli to přineslo všechny ty očekávané pozitivní efekty. Odbory to ale hájí.

    2. Jendo, posílám výstup z ústeckého setkání Zelené revize k tématu správa podniků zaměstnanci:

     V rámci obecnějšího úsilí o demokratizaci ekonomiky chceme:

     1) rehabilitovat a modernizovat roli odborů jako zodpovědné celospolečenské síly.
     2) usnadnit (ve velkých podnicích nařídit zákonem) založení rad zaměstnanců, jakožto formy participace zaměstnanců na řízení podniků – jakési operativní alternativě odborů. Předpokládáme komplexní, odstupňovanou působnost (od informovanosti po souhlas) ve vybraných otázkách řízení a vývoje podniků. Prakticky to znamená zhodnotit reálné zkušenosti s uplatňováním části dvanácté platného zákoníku práce (§§ 276 – 299) a navrhnout její novelizaci v uvedeném směru.
     3) soustavně podporovat družstevnictví jako nejen rovnocennou, ale dokonce výjimečnou formu vlastnictví. Družstevní sektor se totiž vyrovnal s nedávnou hospodářskou recesí lépe než “průměr” obchodních společností a navíc stále osvědčuje produkci kladných společenských externalit. Jednou z konkrétních možností, která navíc nemusí posloužit jenom družstvům, je možnost používat určité společenské externality (např. demokratické prvky řízení podniku nebo vazbu na komunitu) jako výběrové kritérium při zadávání veřejných zakázek.
     4) zákonem upravit možnost, aby zaměstnanci přebírali krachující podniky a v zájmu zachování pracovních míst a výrobních kapacit je provozovali ve zvláštním neziskovém režimu (sociální a solidární podnikání). Vzorem je francouzská právní úprava z r. 2014.

 7. Považuji to za nevyhnutelný a sebezáchovný proces, byť přichází opožděn. Ten, kdo se v českém prostředí zdárně popasuje s úkolem reformulace levicové politiky, má politickou budoucnosti i v tak nepříznivém prostředí, jakým je zdejší mediální krajina. Současná kondice ČSSD a hlavně KSČM pak dávají zeleným obrovské možnosti uspět a k tomu snad i nějaký čas, než „povstanou čeští Tsiprasové“. Co je nyní zásadní: vyvarovat se chyb, omylů a „zločinů“ Brandýského fóra, Tmavozelené výzvy, Demokratické výzvy a dalších dřívějších snah o přiblížení české SZ k mezinárodnímu zelenému hnutí. Zkázou výše zmíněných iniciativ ve zjednodušení bylo: sektářství,nezkušenost a děsivá názorová polarita (Brandýské fórum), znásilňování vnitrostranických procedur a někdy i přílišná radikalita (tmavozelená výzva) a slabost lídrů/yň a dezintegrační postupy (demokratická výzva). K tomu, aby nezkrachovala i tato iniciativa a nestáhla s sebou do hlubin i celou SZ (ještě není úplně na dně, komunál žije!), je zapotřebí: maximální otevřenost vůči všem bez rozdílu, žádné separátní utajené aktivity, maximální snaha o pochopení nesouhlasných názorů, čistoskvoucí nakládání se stranickými procedurami, prezentace témat, na kterých panuje všeobecná shoda a která nejsou vnímána jako levicová (environmentální, lidskoprávní, kulturní) – je důležité neustále prezentovat fakt, že s nelevicovými členy SZ vás/nás více věcí spojuje než rozděluje. Umění pohybovat se (neeskalovat) ve střetu, který zákonitě přijde (schwarzenberkovské křídlo či lidé s pravdou a Láskou). A zdvořilý, ale pevný distanc od zelených fundis, kteří již opakovaně prokázali, že těchto přístupů nejsou schopni. Naopak snahy o vygenerování lídra ať už zevnitř SZ (namátkou Škabraha, Stropnický) nebo z „odpadlých či zapuzených dětí“ (namátkou Jařab, Beránek, Lebeda). Pokus pozvat zpět ty, kteří na SZ po takových zkušenostech, jakými byly „teplická sjezdová střelnice“, vylučování ze strany, účelové zakládání ZO, Večerkova revizní komise, Brdský radar, dočista zanevřeli. Vlastně není divu, že složení členstva SZ je takové, jaké je. Zůstali v ní především lidé, kteří byli s těmito ději konformizováni. Čest výjimkám. A Re:vizi zdar a sílu!!!

  1. Jane, děkujeme dodatečně za podporu a analytický komentář. Navštívíte některé z našich otevřených setkání? Dnes 15. 5. 2015 od 18 hodin v Plzni v kavárně Inkognito na téma sociální bydlení a kriminalizace chudoby, další termíny budou následovat.

 8. Základní nepodmíněný příjem je jistě zajímavý koncept, ale odkud by byl financovaný? Kdyby každému bylo vypláceno 10 000 Kč měsíčně po dobu jednoho roku, tak se jen v nepodmíněném příjmu rozpustí všechny výdaje státního rozpočtu za rok 2014. No, a kdo by pak stavěl ty silnice, že.

 9. Nepodmíněný základní příjem – další téma, které by měla moderní zelená levice prosazovat jako svou prioritu.

  1. Z rok 2014 činily mandatorní výdaje necelých 715 miliard. Což při 10 milionech lidí dělá částku 6250 Kč za měsíc (ve skutečnosti by to bylo o něco méně, protože lidí je více a výdaje byly o trochu nižší). Navíc si, prosím, prostudujte, co všechno jsou mandatorní výdaje. Při současné míře zdanění není plán na nepodmíněný příjem uskutečnitelný. A daně nejde zvyšovat do nekonečna. Jediná cesta, jak k něčemu takovému může dojít je státem řízený prodej nerostného bohatství. Takže dokud nenajdete významné ložisko ropy nebo něčeho podobného, tak nepodmíněný příjem zůstane jen zajímavým nedosažitelným konceptem.

   1. Vážený pane, projděte si prosím, jak to chodí v zemích, kde byl základní příjem zaveden a mj. jakou úsporu v sociálních výdajích to naopak znamená. Prostor pro zvýšení daní je tu obrovský (za Babiše i Kalouska to samozřejmě nečekejme). Je jistě možné se bavit také o negativní dani. Nicméně dávka pro nevydělávající ve výši 3000 Kč je směšná, zcela na úrovni dnešního existenčního minima. http://cs.wikipedia.org/wiki/Negativn%C3%AD_da%C5%88_z_p%C5%99%C3%ADjmu

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.