Podporujeme squat Cibulka

Zelená re:vize nesouhlasí s vyklizením squatu Cibulka a podporuje setrvání squaterů na usedlosti.

Spektakulární demonstrace policejní síly nepatří do civilizovaných zemí. Fakt, že se tak děje v kontextu celonárodní kampaně, kterou PČR proti anarchistické komunitě vede, vyvolává dojem, že si protiextremistické oddělení potřebuje zchladit žáhu a prosadit do veřejného podvědomí obraz nonkonformních levicových hnutí jako nepřátel společnosti. Ten se díky kauze Klinika začal rozpadat a veřejností se začaly šířit subverzivní otázky.

Na veřejnosti a v médiích se začalo diskutovat o napětí mezi legitimitou a legalitou zvláště ve vztahu k instituci soukromého vlastnictví, které společnost v některých případech brání ke své vlastní škodě.

Opět se vrátila otázka významu občanské neposlušnosti v demokratickém procesu. Zákon je někdy třeba porušovat, aby se ukázala jeho nedostatečnost či nespravedlnost. Redukovat demokracii na zákon je nemožné. Podle takového pohledu Rosa Parks, která zažehla americké hnutí za práva černochů tím, že odmítla pustit sednout bělošku v autobuse, prostě porušila zákon – tečka.

Tak jako Rosa Parks osquattovala sedadlo vyhrazené bělochům, dnešní squatteři odmítají uvolnit místo spekulantům s nemovitostmi a my v tom spatřujeme cestu ke spravedlivější společnosti, kde soukromé vlastnictví není privilegium, ale především odpovědnost.