Páté setkání bude 13.9. v Brně

Milé příznivkyně, milí příznivci,

rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční 13.9. v Brně. Přesné místo konání bude brzo zveřejněno, jakož i přesný čas zahájení. Předpokládaný začátek je v 10h dopoledne.
I v Brně se budeme věnovat programovým bodům Zelené re:vize a to tématu bankovnictví a financializaci ekonomiky. K diskusi pak budou i návrhy alternativních konceptů finančních systémů. Garantem těchto bodů bude Jan Bittner. Další část programu bude věnována revizi procesu přípravy nového politického Strany zelených.

Pro informace o přesném místě a čase sledujte tento prostor.

Těšíme se na všechny!