Třetí setkání bude v Plzni

Milé příznivkyně a příznivci,
rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v pátek 15. května od 18:00 v plzeňské družstevní kavárně Inkognito (Husova 24). Diskutovanými tématy budou sociální bydlení, které představí Honza Sládek z katedry sociologie FFUK, a kriminalizace chudoby, které si připravil kolektiv z katedry antropologie FF ZČU ve složení Laco Toušek, Ľubo Lupták a Tomáš Hirt.
Po představení témat a diskusi bude následovat pracovnější část, ve které se budeme snažit rozvinout a formulovat programový požadavek vůči vznikajícímu dlouhodobému programu SZ.
Vítáni jsou všichni bez ohledu na partajní či frakční preference.

Budeme se těšit!

Hlasujme o třetím setkání

Vážené příznivkyně, milí příznivci,
čeká nás třetí setkání a je třeba zvolit jeho místo a čas. Vybíráme ze tří měst. Do Plzně nás místní zvali již záhy po zveřejnění ZR. Moravská města, na druhou stranu, vyvažují setkání, která zatím probíhala v Čechách. Pokud máte silnou preferenci jiného města, uveďte ji i s odůvodněním do komentářů.
Hlasujme tedy.

Kde by mělo být třetí setkání? (max 2 preference)

  • Plzeň (50%, 12 Votes)
  • Brno (33%, 8 Votes)
  • Olomouc (17%, 4 Votes)

Total Voters: 16

Nahrávání ... Nahrávání ...

N.B. Pro možnost hlasovat je třeba být přihlášen.

Pro volbu času jsme připravili doodle. Pokud se pro čas rozhodujete až podle místa setkání, vyčkejte, než bude místo vybráno, a k doodlu se, prosím, vraťte.

Zelená re:vize vítá zahájení práce na novém politickém programu Strany zelených

Republiková rada Strany zelených rozhodla na svém zasedání 11. 4. 2015 v Praze o procesu tvorby nového dlouhodobého programu Strany zelených, který by měl nahradit Vizi ekologické demokracie z roku 2003. Pro sepsání dokumentu byla zřízena pracovní skupina, kterou tvoří předsednictvo SZ a šestice stranických odborníků, mezi nimiž nechybí také dva signatáři Zelené re:vize – Jan Trnka a Martin Škabraha. Vedle této pracovní skupiny bude vytvořena ještě konzultační skupina, složená z předsedů odborných sekcí SZ a zástupců jednotlivých krajských organizací. Formou podnětů a připomínek se však na přípravě dokumentu mohou podílet všichni členové SZ. Nový politický program by měl být hotov a předložen ke schválení v říjnu 2015.

Zástupci Zelené re:vize vyslovili na uvedeném jednání Republikové rady obavu, že tento termín neposkytuje dostatek času pro důkladnou programovou debatu, a navrhli odložit schválení textu na rok 2016. Většina delegátů se však přiklonila k původnímu návrhu, předloženému předsednictvem SZ. Plně toto rozhodnutí respektujeme a jsme připraveni udělat v následujících měsících maximum pro to, aby tento zásadní dokument, z něhož budou v dalších letech vycházet volební programy strany, dostál vysokým nárokům oprávněně kladeným na Stranu zelených jejím členstvem i veřejností.

Těšíme se na spolupráci!

Druhé setkání za námi

V pátek uspořádala Zelená re:vize další debatní večer, tentokrát v Ústí nad Labem. Děkujeme všem za velmi aktivní účast, zejména pak místním zeleným za konstruktivní kritiku a zapojení se do diskuse. Jiří Guth a Bob Čáp nás seznámili s družstevnictvím, zaměstnaneckými akciemi a radami a možnostmi a podmínkami převzetí krachujících podniků jejich zaměstnanci, což jsou všechno nástroje, jak do ekonomiky vnést více demokratického rozhodování a vyhnout se tak rozpojení zájmů velkých zaměstnavatelů a finančních institucí od společnosti jako celku, neboť od roku 2008 vidíme, k čemu takové extrémní rozpojení může vést. Pod vedením Kuby Kutílka jsme diskutovali také o možnostech a důvodech pro zavedení bezplatné veřejné dopravy, kde se asi nejzajímavější debata dotkla toho, zda se má jednat o řešení konkrétního problému (sociálně spravedlivé mobility), či zda má jít o projev uznání veřejné dopravy jakožto veřejné služby podobné bezplatnému zdravotnictví či školství. Detailnější zprávy o diskusích by se měly objevit během následujících dní.

Ještě jednou všem díky za účast a těšíme se na další setkání!

Setkání druhé – Ústí nad Labem

Vážené příznivkyně, milí příznivci,

druhé setkání Zelené re:vize se uskuteční v pátek 10. dubna od 18h v Labské Baště v Ústí nad Labem – Střekově. Na místo se lze dostat MHD číslo 17, 27, 102, zastávka Nádraží ČD Střekov, či trolejbusem číslo 60, 62, zastávka Karel IV.
Oproti prvnímu setkání se toto ponese v pracovnějším duchu. Programové požadavky, kterým se budeme věnovat, budou především veřejná doprava zdarma správa podniků zaměstnanci. Ale prostor dostanou i otázky obecnějšího charakteru – byť třeba v neoficiální části.
Stejně jako vždy jsou zváni všichni bez ohledu na ideové či stranické zařazení a sebeurčení.

A jako malou reklamu si dovolíme upozornit na aktuální číslo Nového Prostoru, jehož hlavním tematem je MHD (zdarma).

Diskusní fóra spuštěna

Spustili jsme diskusní fóra na této doméně, která snad poslouží strukturovanější diskusi. Zároveň tím vycházíme vstříc preferencím vyjádřeným v dotazníku.
Obsah je veřejný a zapisovat lze po registraci (nejjednodušší možné). Strukturu fór lze přizpůsobit potřebám Re:vize, rozšířit lze i funkcionalitu.  Nyní lze např. odebírat příspěvky ve zvoleném vlákně emailem. Pokračování textu Diskusní fóra spuštěna

Anketa – Petra Němcová

Proč ses připojila k této platformě?
Podobně jako Martinovi Škabrahovi i mně se hlavou honila myšlenka na založení podobné platformy, ale ten čas jaksi nebyl, ani nemám po roce v SZ tolik kontaktů, abych něco podobného kolem sebe vytvořila. Jsem proto ráda a oceňuji, že se toho chopili jiní a já jsem se mohla přidat. Filosofovat o důvodech, proč jsem se připojila k platformě, bych mohla dlouho a na mnoha stranách. Obecně souhlasím s názorem, že my zelení nikoho moc nezajímáme, protože jsme zahledění do sebe – hlavní je nikoho nenaštvat, nic nepokazit, nevyčnívat z řady, budovat silnou značku; novináři si nesmí myslet, že jsme rozhádaní, přitom média nezajímáme. Kdybych to měla pojmenovat obecně, řekla bych, že zapomínáme, že jsme alternativní strana, s níž jsou spjatá očekávání, která v Česku naplňovali mnohem spíše Piráti než my, což je částěčně odpověď na otázku “Proč si myslíš, že platforma uspěje?” 🙂

K platformě jsem se připojila, protože je politická ve smyslu, který postupně mizí. Je výsostně politická v tom, že má odvahu pojmenovat zásadní problémy naší společnosti a artikulovat alternativní politické (!) hodnoty a programové body, které by těm hodnotám daly obsah. Neredukuje se v technokratické a administrativní zametání problémů pod koberec a populismus. To je podle mě poslání zelených stran (i když v tom jede i Podemos :-D), vyprostit se z konvenčního imaginárna a promýšlet alternativní trajektorie společenského uspořádání a vývoje.

Takové progresivní myšlení je ryze levicové, takže s levicovou nálepkou nemám problém 🙂 Zelená politika je levicová, protože vychází z potřeby usměrňovat, upřednostňuje zájmy, potřeby i pohled celku (zelená politika ten celek rozšiřuje na planetární ekosystémy! 🙂 před zájmy, pořebami a pohledem individua. Ve své vizionářské podstatě má tendenci k emancipaci člověka k lepšímu stavu. A má ve své podstatě zakódován princip regulace. Navrhované programové body připojené k manifestu jsou levicové přesně v tomto smyslu. Velká většina navrhovaných bodů odpovídá představě nerůstové společnosti, která dělení na levici a pravici překonává v tom smyslu, že už nejde o to, jak budeme rozdělovat bohatství společnosti, ale je nutně levicová ve smyslu, který jsem popsala.

Co bys považovala za úspěch platformy?

Úplně přesně to, co na tuto otázku odpověděl Martin Škabraha. 🙂 Plus doufám, že v diskusích se vyprofilují osobnosti… naděje české zelené politiky.

Proč myslíš, že platforma uspěje?

Protože v každém z nás je kousek pochybovače, který tu více, tu méně artikulovaně tuší, že je potřeba něco změnit, ve straně i ve společnosti. 😀

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?

Martin Škabraha se mne ptal: „Petro, který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?“

Otázky (veřejného) vlastnictví, práce – vlastnictví a práce jsou myslím klíčem k sociálnímu projektu, který směřuje do budoucna 🙂 krásně se to ukazuje na problému ne/prolomení územních limitů těžby na severu Čech. Za mě by ten programový bod měl být: nové formy vlastnictví (ale ono to tam je – jen skrytě v jiných bodech, např. družstevnictví).

Potřebujeme nové formy vlastnictví a práce – je to na delší hovor, nedá mi to spát 😉

Svoboda bez rovnosti nemůže existovat – proto je esenciálně důležitá otázka politické/ekonomické moci, její koncentrace a pronikání do a devastace sociálna a ekologična. Stejně, individuální autonomie se nemůže rozvinout bez solidarity- ekonomická moc (a klidně jí můžeme říkat neoliberalismus) na to zapomíná. Nové formy vlastnictví jsou cesta (myslím).

Není to jen o čtyřdenním pracovním týdnu – potřebujeme znovu najít smysl práce 🙂 Ale to je na několik knih…

Posílám anketu dál Valerii Talacko a ptám se: který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.

Zajímaly by mě názory Michala Berga, protože na sjezdu volal po tom, aby zelení byl path-findery, takže mě přirozeně zajímá, co říká na naše programové body, a Petra Bittnera, feministy a latentního zelenáče. 🙂

Pardubické setkání je za námi

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili prvního setkání Zelené re:vize v pátek 6. 3. v Pardubicích. Obzvlášť si vážíme, že na akci přišli i někteří z našich kritiků a oponentů. Stejně tak jsme potěšeni účastí několika nestraníků. Získali jsme řadu cenných podnětů jak pro konkrétní programové teze, tak pro průběh diskuse o nich.

Ještě přímo na místě se diskutovalo a následně hlasovalo o nejvhodnějším místě příštího (dubnového) setkání. Volba nakonec padla na Ústí nad Labem. Oproti pardubickému setkání, které bylo jakožto naše první akce spíše úvodního a obecného charakteru, bychom se v Ústí chtěli soustředit již na jedno či několik málo konkrétních programových témat. O jejich výběru, k němuž můžete svými podněty přispět i vy, budeme v dohledné době informovat.

 

This slideshow requires JavaScript.

Úvodní dotazník

Do činnosti Zelené re:vize se snažíme zapojovat všechny podle jejich možností a zájmů. Abychom si o nich udělali představu, připravili jsme malý dotazník.

Děkujeme za jeho vyplnění.

Úvodní dotazník

  • Zapojení

  • Oblast zájmu

  • Akční radius

  • Různé

 

re: První veřejná diskuze

Když jsme plánovali první veřejné setkání, netušili jsme, kolik lidí můžeme očekávat, ani to, že mezi nimi hned poprvé bude i předsedkyně SZ Jana Drápalová. Manifest jsme předminulý týden vypustili do světa a od té doby žije vlastním životem. Lidé diskutují, někdy i o programových tématech, vyjasňují se pozice, tříbí názory a nás to těší, protože první cíl byl splněn. Jako zásadní jsme ovšem od začátku vnímali nutnost scházet se osobně, protože tváří v tvář se lépe hledá pochopení a shoda.

Tímto ještě jednou srdečně zveme všechny bez ohledu na politickou příslušnost na první setkání do Porter salonku restaurace Pivovarka v pardubickém pivovaru Pernštejn.

Setkání začíná v 19:30, ale přijít můžete už dříve.