Společné vzdělávání

Zvolené téma obsahuje celkem 5 odpovědí. Do diskuze (4 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Profilový obrázek VladaT a poslední změna proběhla před 4 roky, 10 měsíci.

Prohlížíte 6 příspěvků - 1 z 6 (celkem z 6)
 • Autor
  Příspěvky
 • #380

  Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-content/plugins/bbpress-post-ratings/plugin.php on line 147 and defined in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1292
  Pavel Himl
  Pavel Himl
  Účastník
  0p

  Školní vzdělávání poskytuje orientaci ve světě a společnosti. Má výrazný socializační rozměr, umožňuje mít podíl na kulturních statcích a zprostředkovává kompetence pro odpovědný občanský život. Není pouhou akumulací znalostí či výlučně osobní investicí do vlastní budoucnosti. Škola poskytuje i šanci setkat se s příslušníky jiné sociální skupiny než své vlastní, a vybavuje tak děti pro nejrůznější životní situace. Pokud moderní státy zakotvují zákonem povinnou školní docházku, je to proto, že mají zájem na tom, aby souměřitelné kompetence, zkušenosti a schopnosti získali všichni jejich občané. Je-li nějaké vzdělávání povinné, mělo by být i společné, což ale nutně neznamená stejné pro všechny do posledního detailu.
  Vzdělávání, které se relativně brzo rozpadá do institucionálních proudů různé úrovně a aspirace, přispívá k reprodukci sociálních nerovností – je doloženo, že v českém školském systému získávají vyšší vzdělání a následně lepší uplatnění děti vzdělanějších rodičů (http://www.orbisscholae.cz/archiv/2009_01.pdf). To jde proti emancipačnímu duchu, který od dob osvícenství tkví v základech veřejně dostupného bezplatného vzdělávání. Školství nemá tím, jak je institucionálně nastaveno a provozováno, prohlubovat vzdělanostní, sociální a kulturní rozdíly, ale má naopak nabízet možnost je překonávat. Školskému systému by mělo jít o to hledat a rozvíjet různé druhy talentů ve všech dětech a nevycházet pouze vstříc vzdělanostním a kariérním ambicím a očekáváním rodičů některých z nich. O kolik talentů se připravíme tím, že rodiče některých žáků zkrátka neusilují o to, aby jejich děti studovaly na víceletých gymnáziích, a ony pak zůstávají na většinou nepodnětném „zbytkovém“ druhém stupni ZŠ?
  Na rozdíl od soukromého či zájmového vzdělávání nemá základní vzdělávání, hrazené z veřejných prostředků, vést k předčasné selekci, která předurčuje vzdělanostní i životní šance jednotlivce. Lze proto diskutovat o společném vzdělávání nejen po dobu devíti, ale i 12 let, které bude mít silný všeobecně vzdělávací pilíř, poskytující všem obecné kompetence (kompetenci komunikační v mateřském i cizích jazycích, kompetenci informačně-kritickou, kompetenci občanskou, schopnost dalšího sebevzdělávání a adaptace na nové podmínky apod.), ale zároveň bude umožňovat studijní či profesní specializaci.
  Prvním krokem ke skutečně společnému vzdělávání může být za současné devítileté povinné školní docházky důraz na kvalitu a podpora 2. stupně základních škol, které povedou ke snížení poptávky po víceletých gymnáziích (jak má Strana zelených uvedeno ve svém programu pro parlamentní volby 2013). Mimochodem „Unified Comprehensive Basic School“, společná pro děti od 7 do 16 let bez výjimky, je podle všeho jedním z kořenů úspěchu finského školství (http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Finland,
  http://www.theatlantic.com/education/archive/2014/03/finnish-education-chief-we-created-a-school-system-based-on-equality/284427/).
  Společná škola nespočívá jenom v inkluzi, tj. začleňování různě znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu. Společná škola znamená i podporu tohoto hlavního vzdělávácího proudu. Podnětné výuka a podpora talentů (což není totéž co trénink ke vzdělanostnímu a profesnímu výkonu) nemusí nutně implikovat rozštěpení základního vzdělávání do různých typů škol.

  #383

  Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-content/plugins/bbpress-post-ratings/plugin.php on line 147 and defined in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1292
  Profilový obrázek
  Martin Skabraha
  Účastník
  0p

  Co otázka domácího vzdělávání? Přiznám se, že mi připadá velmi problematické, a to i proto, že vznáší do hry další faktor potenciálně oslabující sociální soudržnost, a to skutečnost, že dítě takto může být vychováváno ve světonázorově uzavřeném (např. nábožensky rigidním) prostředí, které panuje v rodině a jejím okolí, a není od malička konfrontováno se skutečností, že existují jednotlivce a rodiny různých názorových orientací, s nimiž přesto lze a je třeba hledat nějaký společný hodnotový základ. Asi bych nebyl pro úplné zrušení takové možnosti, ale nerad bych viděl, kdyby to mělo přesahovat přes, dejme tomu, první stupeň ZŠ.

  #385

  Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-content/plugins/bbpress-post-ratings/plugin.php on line 147 and defined in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1292
  Tomas Kremen
  Tomas Kremen
  Účastník
  0p

  Pavle díky, za text. Napadají mě k tomu upřesnění a otázky:
  1) Společné a přesto specializované vzdělávání, myslíme tím, že je společná třída/škola a postupně se navyšuje počet volitelných předmětů?
  2) Souhlas s Martinem ohledně domácího vzdělávání, je to principiálně špatně, de facto to ani není školní docházka;) Totéž se týká zájmových kroužků, které rovněž přispívají k reprodukci sociálních rozdílů. Asi bychom mohli požadovat, aby školy nabízely své vlastní a tím je zpřístupnily všem.
  3) Jak prosazovat společné vzdělávání místně? Když je ve městě více škol, většinou se nějaká vyprofiluje jako „slušnější“ a byť formálně jsou ZŠ stejné, v praxi to funguje úplně stejně jako víceletá gymnázia:/
  4) Víceletými gymnázii myslíme všechna nebo především ta osmiletá? Třeba ta šestiletá nabízí jiný vzdělávací systém, učí se dle „osnov“ jiného státu, tedy nejde jen o formalizaci sociální segregace a má to reálné dopady na vzdělání. Ovšem sociální nerovnosti to reprodukuje také.
  5) Navrhoval bych také začlenit způsob práce žáků/žákyň a jejich hodnocení, v současnosti se hodnotí individuální výkon („dostal jsem jedničku z písemky“), raději bych viděl podporu spolupráce („dostali jsme jedničku za společný referát“).

  #387

  Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-content/plugins/bbpress-post-ratings/plugin.php on line 147 and defined in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1292
  Profilový obrázek
  VladaT
  Účastník
  0p

  O alternativním školství je celkem dost materiálů, ačkoliv nemusí jít vždy o tzv. společné vzdělávání. http://cs.wikipedia.org/wiki/Alternativn%C3%AD_%C5%A1kolstv%C3%AD

  #389

  Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-content/plugins/bbpress-post-ratings/plugin.php on line 147 and defined in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1292
  Pavel Himl
  Pavel Himl
  Účastník
  0p

  Domácí vzdělávání stejně jako vzdělávací alternativy patří tak trochu k „vlajkovým lodím“ Strany zelených. Podpora domácího vzdělávání je zakotvená ve Vizi ekologické demokracie. V souladu s tím a s volebním programem 2013 dávala vzdělávací sekce pro včerejší (19. 3.) hlasování o novele školského zákona senátorům doporučení případný návrh na rozšíření domácího vzdělávání na 2. stupeň podpořit. Zákon prošel Sněmovnou a nakonec i Senátem bez tohoto, pouze s rozšířením „ověřovacího modelu“ na 2. stupni na 19 škol, nepletu-li se. „Extrémními světonázory“ agrumentoval proti domácímu vzdělávání – poněkud neuměle – i ministr Chládek. Je pravda, že z tohoto (historicky pochopitelného) důvodu domácí vzdělávání není možné v Německu. V jiných zemích jeho nějaká podoba existuje. Jakkoliv se s tím, co píše Martin v zásadě ztotožňuju, společné vzdělávání bych prosazoval především jako trend, aby společná ZŠ nebyla vnímána jako zbytkové odkladiště pro losery (k tomu: http://himl.blog.respekt.ihned.cz/c1-62726370-jakou-bych-chtel-skolu).

  #430

  Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-content/plugins/bbpress-post-ratings/plugin.php on line 147 and defined in /data/web/virtuals/93781/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1292
  Profilový obrázek
  VladaT
  Účastník
  0p
Prohlížíte 6 příspěvků - 1 z 6 (celkem z 6)

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.