Druhé setkání za námi

V pátek uspořádala Zelená re:vize další debatní večer, tentokrát v Ústí nad Labem. Děkujeme všem za velmi aktivní účast, zejména pak místním zeleným za konstruktivní kritiku a zapojení se do diskuse. Jiří Guth a Bob Čáp nás seznámili s družstevnictvím, zaměstnaneckými akciemi a radami a možnostmi a podmínkami převzetí krachujících podniků jejich zaměstnanci, což jsou všechno nástroje, jak do ekonomiky vnést více demokratického rozhodování a vyhnout se tak rozpojení zájmů velkých zaměstnavatelů a finančních institucí od společnosti jako celku, neboť od roku 2008 vidíme, k čemu takové extrémní rozpojení může vést. Pod vedením Kuby Kutílka jsme diskutovali také o možnostech a důvodech pro zavedení bezplatné veřejné dopravy, kde se asi nejzajímavější debata dotkla toho, zda se má jednat o řešení konkrétního problému (sociálně spravedlivé mobility), či zda má jít o projev uznání veřejné dopravy jakožto veřejné služby podobné bezplatnému zdravotnictví či školství. Detailnější zprávy o diskusích by se měly objevit během následujících dní.

Ještě jednou všem díky za účast a těšíme se na další setkání!