Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti Zelené re:vize, levicové platformy Strany zelených

Období: 20. února 2015 (zveřejnění manifestu)–20. srpna 2015

Mluvčí platformy v tomto období: Monika Horáková (Praha) a Martin Škabraha (Olomouc)

Zelená re:vize má za sebou první půlrok své činnosti. Hlavním výsledkem  je – vedle samotného založení – úspěšné etablování platformy v rámci strany. Zelená re:vize se i pro vedení strany a řadu svých názorových oponentů a oponentek stala respektovaným partnerem pro diskutování o programových a vnitrostranických otázkách. Vznik platformy vyvolal u členské základny i mimo ni řadu pozitivních reakcí. Objevily se, zvláště zpočátku, i kritické hlasy, na které jsme reagovali a reagujeme vytrvalou snahou o dialog a diskusi; ta je podle nás duší každé politické strany.

Platformu zastupovali dva mluvčí: Monika Horáková (Praha) a Martin Škabraha (Olomouc). Funkce mluvčích dle počátečního konsenzu rotuje, dvojice se střídají po půl roce. Při volbě mluvčích zohledňujeme genderový a geografický klíč (muži a pražské členstvo mohou být ve dvojici zastoupeni maximálně jednou).

Za půl roku svého dosavadního fungování sesbírala Zelená re:vize pod svůj manifest 80 podpisů podporovatelů a podporovatelek z různých oblastí České republiky a uspořádala čtyři veřejná setkání (Pardubice, Ústí nad Labem, Plzeň, Praha), na nichž se diskutovalo o samotné platformě, o směřování Strany zelených i o konkrétních bodech do nového politického programu SZ. Vítanou návštěvou byla několikrát předsedkyně Strany zelených Jana Drápalová a spolu s ní další členové předsednictva strany, kteří se aktivně zapojovali do diskuze.

Kromě toho představili naši zástupci a zástupkyně Zelenou re:vizi na sedmi krajských konferencích (kraje Pardubický, Zlínský, Olomoucký, Vysočina, Liberecký, Jihočeský, Královehradecký) a také na tradiční Jihočeské letní akademii Strany zelených. Aktivní jsme byli také v podpoře řady občanských aktivit, například pražské Kliniky, protestů proti vystěhování squattu Cibulka či na protirasistických a antixenofobních demonstracích. Sešli jsme se s dvěma zelenými europoslankyněmi Ska Keller a Terry Reintke a také se senátorem Václavem Láskou. Pro snadnější navazování zahraničních kontaktů jsme přeložili manifest do angličtiny a němčiny.

Příprava a proces schvalování nového stranického programu, který by měl nahradit kvalitní, avšak již přesluhující Vizi ekologické demokracie (2003), to bude v nejbližších měsících hlavní výzvou pro celou Stranu zelených, nutně však i pro její levicovou platformu, která si klade za cíl ovlivnit jak celkové vyznění dokumentu, tak prosadit do jeho znění některé zcela konkrétní body. Především však doufáme, že výsledný dokument, který má být schválen sjezdem v České Třebové 28. až 29. listopadu 2015, vzejde z důkladné ideové diskuse; ta je u zelených již tradičně vedena o environmentálních a lidskoprávních tématech a naším cílem zůstává vést i v otázkách sociálních a ekonomických. Vedle nového dlouhodobého programu se tento programový sjezd bude zabývat také úpravou stanov SZ, především pak zavedením institutu spolupředsednictví, který plně podporujeme.

Další výzvou bude pro celou stranu i Zelenou re:vizi sjezd konaný v příštím kalendářním roce s cílem zvolit – již podle upravených stanov – nové předsednictvo Strany zelených, které by ji mělo vést do krajských voleb a i do sněmovních voleb 2017.

Podporujeme squat Cibulka

Zelená re:vize nesouhlasí s vyklizením squatu Cibulka a podporuje setrvání squaterů na usedlosti.

Spektakulární demonstrace policejní síly nepatří do civilizovaných zemí. Fakt, že se tak děje v kontextu celonárodní kampaně, kterou PČR proti anarchistické komunitě vede, vyvolává dojem, že si protiextremistické oddělení potřebuje zchladit žáhu a prosadit do veřejného podvědomí obraz nonkonformních levicových hnutí jako nepřátel společnosti. Ten se díky kauze Klinika začal rozpadat a veřejností se začaly šířit subverzivní otázky.

Na veřejnosti a v médiích se začalo diskutovat o napětí mezi legitimitou a legalitou zvláště ve vztahu k instituci soukromého vlastnictví, které společnost v některých případech brání ke své vlastní škodě.

Opět se vrátila otázka významu občanské neposlušnosti v demokratickém procesu. Zákon je někdy třeba porušovat, aby se ukázala jeho nedostatečnost či nespravedlnost. Redukovat demokracii na zákon je nemožné. Podle takového pohledu Rosa Parks, která zažehla americké hnutí za práva černochů tím, že odmítla pustit sednout bělošku v autobuse, prostě porušila zákon – tečka.

Tak jako Rosa Parks osquattovala sedadlo vyhrazené bělochům, dnešní squatteři odmítají uvolnit místo spekulantům s nemovitostmi a my v tom spatřujeme cestu ke spravedlivější společnosti, kde soukromé vlastnictví není privilegium, ale především odpovědnost.

Diskusní fóra spuštěna

Spustili jsme diskusní fóra na této doméně, která snad poslouží strukturovanější diskusi. Zároveň tím vycházíme vstříc preferencím vyjádřeným v dotazníku.
Obsah je veřejný a zapisovat lze po registraci (nejjednodušší možné). Strukturu fór lze přizpůsobit potřebám Re:vize, rozšířit lze i funkcionalitu.  Nyní lze např. odebírat příspěvky ve zvoleném vlákně emailem. Pokračování textu Diskusní fóra spuštěna