Nový program Zelených: Ekologická politika je buď sociální, nebo žádná

Jedním z důvodů vzniku Zelené re:vize byla potřeba zvýšit důraz na sociální rozměr zelené politiky a prosazovat levicová témata v rámci programové diskuse Strany zelených. Nový dlouhodobý politický program vznikal dva roky a zapojit se do procesu tvorby mohla každá členka i člen. Bylo to místy velmi náročné a určitě by bylo co zlepšovat. Demokratičnost procesu podtrhuje rozprava a hlasování o sporných bodech přímo na sjezdu. Dlouhodobý program schválený drtivou většinou na sjezdu strany uplynulý víkend (21. – 22. ledna 2017) považujeme za úspěch.

Ekologická ekonomika je jedním ze stěžejních zelených témat, a proto jsme se v programu zavázali k podpoře férového obchodu, participativní lokální ekonomiky založené na družstevních či jiných formách sdíleného vlastnictví, peer-to-peer (sousedských) službách mezi jednotlivci a spoluspotřebitelství. Navíc máme za to, že i stát může být dobrý hospodář.

Lucia Zachariášová

Současný daňový systém není spravedlivý a umožňuje silným (bohatým) se daním různými způsoby vyhýbat. V programu máme navýšení daně z nemovitostí a progresivní sazbu daně z příjmu fyzických i právnických osob, samozřejmostí je boj proti daňovým rájům.

Ekologická daňová reforma nesmí mít dopad na veřejné rozpočty, ani na nízkopříjmové obyvatele. Rozpočtový deficit je přijatelný v době recese, jako způsob proinvestování se z krize. Budeme podporovat posílení demokratické kontroly velkých firem.

Jako Zelení spatřujeme  problém v trendu prekarizace práce. Podporujeme proto celoživotní vzdělávání, nárok na placenou dovolenou pro ty, kdo pracující na dohodu o pracovní činnosti, zvyšování minimální mzdy. V návaznosti na rostoucí produktivitu budeme prosazovat zkracování pracovní doby. Zachováme průběžný solidární systém jako zdroj sociálního zabezpečení.

Monika Horáková a Jan TrnkaBydlení je právo a předpoklad lidské existence, proto dáváme přednost přístupu “housing first”. Dosud  byl kladen příliš velký důraz na hypotéky a rezignovalo se na obecní byty s dostupným nájmem. Zasadíme se í o přísnou regulaci trhu s půjčkami a exekutorské praxe.

Do programu se také podařilo  prosadit myšlenku nepodmíněného základního příjmu i potřebu spolupráce odborových a ekologických organizací, která je předpokladem úspěšného a spravedlivého přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Jasně jsme se shodli, že trváme na  bezplatném zdravotnictví dostupném všem obyvatelům a obyvatelkám České republiky, stejně jako na nutnosti zlepšovat pracovní i platové podmínky lékařského i nelékařského personálu zdravotnických zařízení. Veřejné statky jako zdravotní péče, vzdělání, bezpečnost a sociální zabezpečení nebudou privatizovány.

Radim Cenek

V našich městech je spousta prázdných budov. Někdy pro ně vlastník nemá využití, jindy je úmyslně nechá chátrat a počítá s jejich následnou demolicí na náklady obce. Plně uznáváme  vlastnická práva, ale jsme si dobře vědomi, že se k nim pojí i povinnosti. V případě jejich zanedbávání se nemovitosti mohou stát dokonce nebezpečnými pro své okolí. Jejich dočasné využití formou squattingu by proto nemělo být trestné.

V oblasti vzdělávání je naší programovou prioritou  co nejdelší společné vzdělávání na kvalitních veřejných školách. Takové vzdělávání musí být dostupné všem bez ohledu na finanční možnosti, kulturní předpoklady nebo vzdálenost. Odmítáme zpoplatnění jakéhokoliv stupně veřejného vzdělávání, tedy i zavedení školného na veřejných vysokých školách za standardní dobu studia; prosazujeme také zrušení školného na veřejných vyšších odborných školách.

Bob Čáp a pasáž o spolupráci s odbory

V novém programu též odmítáme monopolizaci médií soukromými vlastníky a propojování mediální a politické moci. Jsme připraveni diskutovat také o veřejnoprávním deníku.

Zelená re:vize po schválení programu vstupuje do nového období: budeme pomáhat s realizací programových bodů jejich veřejnou podporou. Neusneme ale na vavřínech a budeme pokračovat v posilování sociálního rozměru zelené politiky, protože politika je buď sociální, nebo žádná. A to platí i o politice zelené.

Zelená re:vize vítá zvolení Matěje Stropnického předsedou Strany zelených

Lednový sjezd Strany zelených se zapisuje mezi průlomové. Zvolili jsme si předsednictvo, v němž poprvé zasedá hned pět nových členů a členek a pouze dva členové předsednictva bývalého. Tuto generační obměnu nejlépe reprezentuje zvolení Matěje Stropnického předsedou Strany zelených a jeho heslo “Svoboda, solidarita, udržitelnost.” Zelení se vydávají na novou cestu. Na cestu, která je má přivést zpět do vrcholné politiky. Buďte u toho!

Zelená re:vize se ztotožňuje s představou o dalším směřování zelené politiky, jak ji ve svém projevu nastínil Matěj Stropnický. Chceme takovou politiku, která nebude pouze hasit požáry, ale také bojovat s příčinami jejich vzniku. Za klíčovou příčinu ekologických a sociálních problémů přitom považujeme stále se zvyšující koncentraci ekonomické moci a obratem i moci politické. Odpovědí na tento trend musí být široká koalice emancipačního a zeleného hnutí zdola.

Monika Horáková (foto: Saša Uhlová)
Monika Horáková (foto: Saša Uhlová)

Nové předsednictvo strany se zároveň stalo tak pestrým, jako je pestrá sama členská základna strany. Jsou v něm zastoupeny také názorové platformy, které vznikly během tvorby nového politického programu. Místo v něm získala i historicky první spolumluvčí levicové platformy Zelená re:vize Monika Horáková, zastupitelka na Praze 2 a iniciátorka dobrovolnické pomoci uprchlicím a uprchlíkům cestujícím za bezpečím přes pražské Hlavní nádraží. V této souvislosti jsou zajímavá slova premiéra Sobotky, že budoucí lídři levice jsou právě mezi těmi, kteří dnes pomáhají uprchlíkům.

Zelená re:vize rovněž vítá přijetí usnesení, které požaduje důraznější boj proti dalšímu prohlubování sociálních rozdílů, a to především zaměřením se na zvyšování minimální mzdy a starobních důchodů a nastavením udržitelné míry progresivního zdanění. Toto usnesení ukazuje, že programové podněty Zelené re:vize padají ve Straně zelených na úrodnou půdu.

Sjezd symbolicky uzavírá loňský nevolební rok. Nyní je nejvyšší čas znovu se naplno vrhnout do politické práce a připravit se na následující roky, ve kterých nás čekají hned několikeré volby. Pokud jste někdy uvažovali, zda se stát součástí zeleného politického proudu, pak je právě teď nejlepší čas se přidat.
Společně můžeme zajistit, aby se Strana zelených odvážněji vyjádřovala ke všem důležitým tématům a nastolovala témata nová. Aby prosazovala sociální a environmentální spravedlnost a udržitelnost, a zároveň byla dostatečně čitelná pro voliče a voličky.

Buďte u toho!

(úvodní foto: Petr Zewlakk Vrabec)