Deváté setkání bude 3.12. v Mladé Boleslavi

Zveme vás na deváté setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v sobotu 3. 12. 2016 od 12 hodin v nekuřácké restauraci Gejzír (www.gejzir-restaurace.cz) .

Tématy setkání tentokrát budou: Péče a Exekuce.

Blok věnovaný tématu péče uvede svým příspěvkem právnička a genderová expertka Lucia Zachariášová. Druhý diskuzní blok o exekucích otevře svým příspěvkem Monika Horáková, členka předsednictva Strany zelených a zároveň zastupitelka Prahy 2.
Po úvodních příspěvcích bude probíhat moderovaná debata, ve které uvítáme i váš pohled na věc.

Těšíme se na plodnou diskuzi.

Save the date: 3.12. – setkání Zelené re:vize

Vážené příznivkyně, milí příznivci,
v sobotu 3.12. se uskuteční deváté setkání Zelené re:vize, na kterém budeme diskutovat témata péče a exekuce. Pokusíme se formulovat odpovídající programové body, které budeme návazně prosazovat.
Brzo se zde objeví místo konání. Zůstaňte na příjmu a přijeďťe 3.12. za námi.
Budeme se těšit.

Setkání Zelené re:vize v Nových Hradech

Zelená re:vize se sejde a představí na tradiční Letní akademii pořádané jihočeskými Zelenými, tentokrát v Nových Hradech. Setkání se koná v tamním hotelu Máj a začíná v 17.15. Jste srdečně zváni!

ZRvNH

Osmé setkání Zelené re:vize – Ostrava

Vážené sympatizantky, milí podporovatelé, milá veřejnosti,

rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v sobotu 19.3. od 12h v restauraci Ojero (Poděbradova 740/23, www.ojero.cz) v Ostravě. Jako již tradičně bude mít setkání charakter diskuse na palčivé politické a společenské téma, kterým tenotkrát bude Sociální aspekty přechodu na zelenou ekonomiku. To co se elegantněji označuje anglickým Just Transition, nebo-li spravedlivý přechod. Odpovědi budeme hledat na otázky jako: Jak nahradit pracovní místa zaniklá odklonem od energetiky založené na fosilních palivech? Kdo a jak bude garantovat sociálně citlivý přechod? Jak se bude financovat energetická transformace?

Záměrně jsme si toto velké téma nechali na ostravské setkání, protože zde se nejedná o žádnou teorii, ale o maximálně aktuální otázku, jak mohou dosvědčit zaměstnanci dolů OKD a jejich rodiny. Rádi bychom se seznámili s jejich pohledem a s jejich požadavky, neboť máme za to, že bez širokého společenského souhlasu není přechod k novému typu ekonomiky legitimní a ani možný. Pozvání již obdrželi zástupci místních odborových svazů a rádi dáme prostor každému, kdo má k tématu vlastní přímý nebo nepřímý vztah.

Jako odborný garant vystoupí na úvod Lukáš Likavčan z Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně.

Velmi se těšíme na vaši návštěvu a zajímavou diskusi.

Šesté setkání bude 31. října v Jihlavě

Vážené sympatizantky a vážení sympatizanti,
rádi bychom vás pozvali na šesté setkání Zelené re:vize, které se bude konat v sobotu 31. října v Jihlavě ve větším salónku restaurace pivovaru Ježek (Vrchlického 2) od 10:30.
Prvním a hlavním programovým tématem, které budeme diskutovat, bude školství a jeho garantem historik Pavel Himl, předseda vzdělávací odborné sekce SZ.
Druhým tématem je veřejné vlastnictví.

Na viděnou v Ji.hlavě.

P.S. Poznáte film, z něhož je snímek v záhlaví?

Páté setkání bude 13.9. v Brně

Milé příznivkyně, milí příznivci,

rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční 13.9. v Brně. Přesné místo konání bude brzo zveřejněno, jakož i přesný čas zahájení. Předpokládaný začátek je v 10h dopoledne.
I v Brně se budeme věnovat programovým bodům Zelené re:vize a to tématu bankovnictví a financializaci ekonomiky. K diskusi pak budou i návrhy alternativních konceptů finančních systémů. Garantem těchto bodů bude Jan Bittner. Další část programu bude věnována revizi procesu přípravy nového politického Strany zelených.

Pro informace o přesném místě a čase sledujte tento prostor.

Těšíme se na všechny!

Pozvání na volejbalový piknik Strany zelených

Zelená re:vize (spolu s Pavlem Himlem, vedoucím odborné sekce Strany zelených pro vzdělávání a vědu, do jehož kompetence tedy spadá i tělesná výchova) vás zvou na sportovně-piknikové odpoledne v neděli 30. 8. 2015 od 14:00 v Praze na Ladronce (orientačně zastávka autobusu 191 U Ladronky nebo zastávka tramvají 22 a 25 Vypich). Čeká na nás zápas ve volejbale na skládacím hřišti (viz foto), pro konzervativnější členy a členky bude k dispozici i kriket:-) Inliny, skateboardy a další sportovní náčiní si prosím přineste vlastní, stejně jako piknikové soupravy, deky, jídlo a pití. Počasí má být slunečné, tak přijďte zakončit prázdniny a odstartovat předsjezdový finiš ve sportovním duchu. Těšíme se na vás!

Čtvrté setkání – Praha

Milé příznivkyně, milí příznivci,

rádi bychom vás pozvali na čtvrté setkání Zelené re:vize, které se uskuteční 20.6. v sobotu – v 17h – v družstevní kavárně ROH na pražském Žižkově (ul. U božích bojovníků 3 – vchod je nad hospodou U vystřeleného oka).
Tématy tohoto setkání budou 1) Nepodmíněný základní příjem a 2) Duševní vlastnictví. Jak se stalo zvykem, na začátku bude prostor i pro obecnější diskusi a zváni jsou tudíž všichni.

Toto setkání bylo předřazeno brněnskému s ohledem na zasedání republikové rady, které se bude konat v neděli 21.6. v Praze. O datu brněnského setkání prosím hlasujte na tomto doodlu.

Těšíme se na vás!

Ohlédnutí za plzeňským setkáním

V pátek 15. května proběhlo v Plzni třetí veřejné setkání Zelené re:vize. Akce se konala v nadmíru pohostinném prostředí družstevní kavárny Inkognito, jejíž návštěvu rozhodně doporučujeme všem, kdo do západočeské metropole zavítají.

V úvodu večera se diskutovalo o nedostatečné schopnosti strany oslovit širší voličskou základnu a zejména pak marginalizované skupiny obyvatelstva. Hlavní náplní setkání pak byla práce nad dvěma připravenými tématy, která s problematikou marginalizovaných úzce souvisí.

Nejprve jsme se věnovali tématu sociálního bydlení, jehož odborným garantem byl Jan Sládek. Shodli jsme se na východisku v zásadě, že bydlení má být ústavně zaručeným lidských právem, nikoli obyčejným zbožím. V pomoci osobám bez domova bychom chtěli upřednostnit přístup zvaný housing first, tedy přidělení kvalitního bydlení jako první krok, oproti nyní převažujícímu přístupu, který dosažení plnohodnotného bydlení podmiňuje řadou postupných kroků, během nichž si klient musí lepší bydlení zasloužit. Změnit bychom také chtěli nynější důraz na vlastnictví bydlení, vedoucí mimo jiné k nadměrné zatíženosti hypotékami; chtěli bychom podporovat spíše nájemní bydlení. Sympatické jsou nám také kolektivní formy jako co-housing nebo družstevní bydlení.

Za nezbytnou podmínku pro rozvoj sociálního bydlení coby součásti koncepční sociální politiky dále považujeme zastavení trendu privatizace obecních bytů. Obce by přitom v celé koncepci měly hrát klíčovou roli, stát by měl především podporovat, nikoli nařizovat. Součástí této podpory by pak měla být i daňová politika, která bude zvýšené odvody z nemovitostí směřovat právě do podpory dostupného bydlení.

Druhým „plzeňským“ tématem byla kriminalizace chudoby. Garanty byli místní signitáři ZR Laco Toušek, Lubomír Lupták a Tomáš Hirt. Programové závěry, které z tohoto bloku vzešly, překračují problematiku boje s chudobou. Zelená re:vize především odmítá transformaci sociální problematiky na bezpečnostní a tedy nahrazování či vytlačování sociální politiky různými formami represe, například v podobě stírání hranice mezi přestupkem a trestným činem (pravidlo “třikrát a dost”). Tam, kde je represivní přístup nezbytný, budeme usilovat o to, aby byl maximálně v moci státu a pod demokratickou kontrolou. To se týká zejména nynějšího systému exekucí, který je z velké části privatizován a z nástroje spravedlnosti proměněn v nástroj dobývání renty. Za nežádoucí považujeme také neustálé bujení kamerového systému. Konečně bychom rádi vyvolali diskusi o pravomocích a samotné existenci městské policie, jejíž zavedení se podle našeho názoru příliš neosvědčilo.

Celkově mělo třetí setkání Zelené re:vize dosud nejvíce pracovní charakter, za což patří dík všem účastníkům. V následujících dnech zveřejníme podrobnější výstupy pracovních skupin, věnujících se uvedených tématům.

Třetí setkání bude v Plzni

Milé příznivkyně a příznivci,
rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v pátek 15. května od 18:00 v plzeňské družstevní kavárně Inkognito (Husova 24). Diskutovanými tématy budou sociální bydlení, které představí Honza Sládek z katedry sociologie FFUK, a kriminalizace chudoby, které si připravil kolektiv z katedry antropologie FF ZČU ve složení Laco Toušek, Ľubo Lupták a Tomáš Hirt.
Po představení témat a diskusi bude následovat pracovnější část, ve které se budeme snažit rozvinout a formulovat programový požadavek vůči vznikajícímu dlouhodobému programu SZ.
Vítáni jsou všichni bez ohledu na partajní či frakční preference.

Budeme se těšit!