Nový program Zelených: Ekologická politika je buď sociální, nebo žádná

Jedním z důvodů vzniku Zelené re:vize byla potřeba zvýšit důraz na sociální rozměr zelené politiky a prosazovat levicová témata v rámci programové diskuse Strany zelených. Nový dlouhodobý politický program vznikal dva roky a zapojit se do procesu tvorby mohla každá členka i člen. Bylo to místy velmi náročné a určitě by bylo co zlepšovat. Demokratičnost procesu podtrhuje rozprava a hlasování o sporných bodech přímo na sjezdu. Dlouhodobý program schválený drtivou většinou na sjezdu strany uplynulý víkend (21. – 22. ledna 2017) považujeme za úspěch.

Ekologická ekonomika je jedním ze stěžejních zelených témat, a proto jsme se v programu zavázali k podpoře férového obchodu, participativní lokální ekonomiky založené na družstevních či jiných formách sdíleného vlastnictví, peer-to-peer (sousedských) službách mezi jednotlivci a spoluspotřebitelství. Navíc máme za to, že i stát může být dobrý hospodář.

Lucia Zachariášová

Současný daňový systém není spravedlivý a umožňuje silným (bohatým) se daním různými způsoby vyhýbat. V programu máme navýšení daně z nemovitostí a progresivní sazbu daně z příjmu fyzických i právnických osob, samozřejmostí je boj proti daňovým rájům.

Ekologická daňová reforma nesmí mít dopad na veřejné rozpočty, ani na nízkopříjmové obyvatele. Rozpočtový deficit je přijatelný v době recese, jako způsob proinvestování se z krize. Budeme podporovat posílení demokratické kontroly velkých firem.

Jako Zelení spatřujeme  problém v trendu prekarizace práce. Podporujeme proto celoživotní vzdělávání, nárok na placenou dovolenou pro ty, kdo pracující na dohodu o pracovní činnosti, zvyšování minimální mzdy. V návaznosti na rostoucí produktivitu budeme prosazovat zkracování pracovní doby. Zachováme průběžný solidární systém jako zdroj sociálního zabezpečení.

Monika Horáková a Jan TrnkaBydlení je právo a předpoklad lidské existence, proto dáváme přednost přístupu “housing first”. Dosud  byl kladen příliš velký důraz na hypotéky a rezignovalo se na obecní byty s dostupným nájmem. Zasadíme se í o přísnou regulaci trhu s půjčkami a exekutorské praxe.

Do programu se také podařilo  prosadit myšlenku nepodmíněného základního příjmu i potřebu spolupráce odborových a ekologických organizací, která je předpokladem úspěšného a spravedlivého přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Jasně jsme se shodli, že trváme na  bezplatném zdravotnictví dostupném všem obyvatelům a obyvatelkám České republiky, stejně jako na nutnosti zlepšovat pracovní i platové podmínky lékařského i nelékařského personálu zdravotnických zařízení. Veřejné statky jako zdravotní péče, vzdělání, bezpečnost a sociální zabezpečení nebudou privatizovány.

Radim Cenek

V našich městech je spousta prázdných budov. Někdy pro ně vlastník nemá využití, jindy je úmyslně nechá chátrat a počítá s jejich následnou demolicí na náklady obce. Plně uznáváme  vlastnická práva, ale jsme si dobře vědomi, že se k nim pojí i povinnosti. V případě jejich zanedbávání se nemovitosti mohou stát dokonce nebezpečnými pro své okolí. Jejich dočasné využití formou squattingu by proto nemělo být trestné.

V oblasti vzdělávání je naší programovou prioritou  co nejdelší společné vzdělávání na kvalitních veřejných školách. Takové vzdělávání musí být dostupné všem bez ohledu na finanční možnosti, kulturní předpoklady nebo vzdálenost. Odmítáme zpoplatnění jakéhokoliv stupně veřejného vzdělávání, tedy i zavedení školného na veřejných vysokých školách za standardní dobu studia; prosazujeme také zrušení školného na veřejných vyšších odborných školách.

Bob Čáp a pasáž o spolupráci s odbory

V novém programu též odmítáme monopolizaci médií soukromými vlastníky a propojování mediální a politické moci. Jsme připraveni diskutovat také o veřejnoprávním deníku.

Zelená re:vize po schválení programu vstupuje do nového období: budeme pomáhat s realizací programových bodů jejich veřejnou podporou. Neusneme ale na vavřínech a budeme pokračovat v posilování sociálního rozměru zelené politiky, protože politika je buď sociální, nebo žádná. A to platí i o politice zelené.

Zelená re:vize vítá zahájení práce na novém politickém programu Strany zelených

Republiková rada Strany zelených rozhodla na svém zasedání 11. 4. 2015 v Praze o procesu tvorby nového dlouhodobého programu Strany zelených, který by měl nahradit Vizi ekologické demokracie z roku 2003. Pro sepsání dokumentu byla zřízena pracovní skupina, kterou tvoří předsednictvo SZ a šestice stranických odborníků, mezi nimiž nechybí také dva signatáři Zelené re:vize – Jan Trnka a Martin Škabraha. Vedle této pracovní skupiny bude vytvořena ještě konzultační skupina, složená z předsedů odborných sekcí SZ a zástupců jednotlivých krajských organizací. Formou podnětů a připomínek se však na přípravě dokumentu mohou podílet všichni členové SZ. Nový politický program by měl být hotov a předložen ke schválení v říjnu 2015.

Zástupci Zelené re:vize vyslovili na uvedeném jednání Republikové rady obavu, že tento termín neposkytuje dostatek času pro důkladnou programovou debatu, a navrhli odložit schválení textu na rok 2016. Většina delegátů se však přiklonila k původnímu návrhu, předloženému předsednictvem SZ. Plně toto rozhodnutí respektujeme a jsme připraveni udělat v následujících měsících maximum pro to, aby tento zásadní dokument, z něhož budou v dalších letech vycházet volební programy strany, dostál vysokým nárokům oprávněně kladeným na Stranu zelených jejím členstvem i veřejností.

Těšíme se na spolupráci!