Re:vize si zvolila historicky páté spolumluvčí

Novými spolumluvčími Zelené re:vize byli minulý týden zvoleni Jaroslav Michl (ZO Štětí) a Antonie Bernadová (ZO Olomouc). Ve funkci vystřídají Lucii Hradeckou a Vojtěcha Weisbauera, kterým vypršel jejich půlroční mandát.

Antonie Bernadová

Spolumluvčí představují hlavní styčný bod mezi vnitřkem a vnějškem platformy (byť nemají žádné formalizované pravomoci). Jsou voleni na půl roku a podmínkou je, že alespoň jedna z nich není muž a alespoň jeden/jedna nejsou z Prahy.

Jarda je studentem politologie a filosofie. Zelená re:vize jej zaujala svým silným důrazem na sociální politiku, který u Zelených dlouhodobě postrádal. Doposud se věnoval zejména vnitrostranickým činnostem v rámci kraje. Do budoucna by se rád více zaměřil na prosazování palčivých celostátních témat, jakým jsou například exekuce. „Jedním z nejdůležitějších výstupů Zelené re:vize za uplynulý půlrok pro mě byl návrh na zrušení soukromých exekutorů. Ačkoliv se návrh nepodařilo prosadit do dlouhodobého programu, myslím, že by neměl opouštět programovou diskuzi a měli bychom s ním i nadále pracovat,“ doplňuje.

Jaroslav Michl

Studentku Antonii zastihla zpráva o zvolení do funkce spolumluvčí v Srbsku, kde pomáhala v uprchlických táborech lidem v nouzi. Zelená re:vize ji kromě důrazu na důstojný život pro všechny bez výjimky zaujala hlavně svým nasazením a množstvím aktivních lidí, kteří věnují nemalé množství energie a času upozorňování na zásadní problémy a snaží se hledat jejich řešení. Do budoucna by se chtěla nadále věnovat především komunálním tématům. „Vnímám alarmující nezájem o veřejný prostor. Chtěla bych zviditelnit téma komunitního života a podpořit aktivity upozorňující na jeho problémy a snažící se zlepšit život nejen ve městech, ale i na vesnicích, kde mnohdy jedinou komunitní událostí bývají hasičské plesy,“ dodává.

Novým spolumluvčím stále se rozrůstající názorové platformy členek a členů Strany zelených gratulujeme a přejeme hodně sil do dalšího působení (nejen) v rámci strany! (lh)

Solidarita znamená bezpečí pro nás všechny

Jí i jeho začala politika zajímat jako náctileté, ona i on se zprava posunuli doleva. Zlomovým okamžikem, který je přivedl do Strany zelených, byl postoj k uprchlíkům. Mezi lidmi nerozlišují. Chtějí pomoci jak lidem utíkajícím před válkou či bídou, tak našincům, kteří se potýkají s problémy v českých obcích a městech. S novými spolumluvčími Zelené re:vize Lucií Hradeckou (33) a Vojtěchem Weisbauerem (24) jsme vedli slibovaný rozhovor.
Pokračování textu Solidarita znamená bezpečí pro nás všechny

Zelená Re:vize s čerstvou krví

Noví spolumluvčí chtějí zkrátit pracovní týden i pomoci lidem s „postižením“

Novými spolumluvčími Zelené Re:vize byli zvoleni třiatřicetiletá administrativní pracovnice Lucie Hradecká a čtyřiadvacetiletý student Vojtěch Weisbauer. Jejich mandát začal platit ve středu 14. září, počínaje polednem. Ve funkcích vystřídali Rebeku Vadasovou a Pavla Buršíka.
Pokračování textu Zelená Re:vize s čerstvou krví

Ostrava se nebojí

Zástupci ZR se včera zúčastnili protifašistického karnevalu Ostrava se nebojí.

Přikládáme proslov, který přednesl Pavel Buršík, spolumluvčí ZR.

Ahoj, dobré odpoledne,
rád bych vás pozdravil jménem Mladých zelených a jménem Zelené revize, levicové platformy Strany zelených.

Díky organizátorům za tuto skvělou akci a vám všem, že jste přišli. To, že se scházíme v Ostravě, si přímo říká o to, abych se nevyhýbal pohledu, který by třeba v centru Prahy tolik nevyzněl.

Dokud budou v této zemí miliony lidí ve špatně placených, nejistých a ubíjejících zaměstnáních, v nedůstojných a ponižujících podmínkách, bez perspektivy na zlepšení a na lepší život, tak lze po těchto lidech jen velmi obtížně žádat, aby byly solidární s jinými skupinami a etniky. S Romy, s uprchlíky, s migranty. Tedy s těmi obvykle ještě chudšími, ještě bezbrannějšími, ještě vykořisťovanějšími.

V sobeckém systému se lidé chovají sobecky. Mají strach, že přijdou i o to málo, co mají. A bohužel, tyto jejich obavy mají pod nánosy xenofobie, rasismu a hoaxů i své opodstatnění. Karel Schwarzenberg a další říkají, že imigranti a uprchlíci jsou ekonomickou příležitostí, protože budou dělat málo kvalifikované práce ještě levněji a ochotněji, než je dělají Češi. Místo příležitosti k solidaritě člověka k člověku, rodiny k rodině, národa k národu, se tak v takovémto příběhu musí bát staří otroci nových otroků.

Mám zkušenost, že jen menšina názorů odmítajících uprchlíky či nadávajících na Romy vychází z tvrdě rasistických nebo dokonce neonacistických pozic. Perspektivě „A na naše děti musíme sbírat víčka“ se buď můžeme povýšeně vysmívat, anebo ji vnímat jako zkratku frustrace a zklamání mnohých občanů a občanek. Můj oblíbený citát říká, že „každý vzestup fašismu je svědectvím neúspěšné revoluce.“ Revoluce je dnes těžko uchopitelný a snad i vyprázdněný pojem. Nahraďme ji ale třeba sociální spravedlností, rovností či sociálním smírem a dostaneme se k jednomu z kořenů postupující fašizace části české společnosti.

Tak dlouho se lidem vtloukalo do hlavy, že se mají postarat sami o sebe, sledovat vlastní zájmy, nečekat nic od státu a nikomu nic nedat zadarmo, až tomu lidé uvěřili a začali podle toho smýšlet a podle toho se chovat. Pro mnoho z nich je pak největším výsměchem, když stejní lidé, kteří postavili své politické kariéry na rozbíjení sociálního státu a solidarity, kteří snižovali příspěvky pro invalidy, zastavili růst důchodů, zvyšovali věk odchodu do důchodu a udržovali minimální mzdu na úrovni nižší než v Turecku, když se nyní ti samí politici zaklínají mezilidskou solidaritou a odkazem humanismu.

Příklon k fašizujícímu populismu je pak často voláním o pozornost a o pomoc, vyjádřením naprosté ztráty důvěry v to, že demokratičtí politikové zastupují skutečné zájmy obyčejných lidí, lidí bez velkého majetku a jistot, lidí práce i těch, na které se práce nedostává. I ta nejtrapnější Okamurova či Kotlebova alternativa pak v sobě pro některé obsahuje alespoň nějakou zdánlivou naději. A to na rozdíl od mastnou hubou pronášených tvrzení, že tu žádná chudoba není, anebo si každý může za všechno sám.

Abychom si uchovali demokracii a svobodu, musíme krotit sobecké zájmy velkého byznysu a aktivně usilovat o spravedlivější společnost, v níž každý člověk najde důstojné místo. A nebude mít pocit, že solidarita s několika rodinami prchajícími před válkou pošle jeho samotného na sociální dno.
Děkuju vám.

Habemus! Novými mluvčími jsou Rebeka Vadasová a Pavel Buršík

Uběhl další půlrok a re:vize si opět zvolila nové mluvčí. Třetími spolumluvčími ZR se stali Rebeka Vadasová (Praha 3) a Pavel Buršík (Brno-západ).


Rebeka je místopředsedkyní základní organizace na Praze 3 a ve volném čase vede spolek věnující se dětem se zrakovým postižením. V minulosti se zasazovala o svobodnější přístup státu ve věci očkování, k jejím tématům patří i humanizace českého porodnictví a co nejdelší společné vzdělávání.

Pavel je tajemníkem mezinárodního týmu Strany zelených a členem předsednictva Mladých zelených. Krom aktivismu ve svém rodném kraji se v posledním roce věnoval především boji proti úmluvě TTIP. Za formativní považuje svoji stáž u zelených v europarlamentu.
Mluvčí slouží jako styčné osoby mezi vnějškem a vnitřkem ZR, ale nemají žádné formalizované pravomoci.

Novým mluvčím gratulujeme!

Noví mluvčí Zelené re:vize

Novými mluvčími Zelené re:vize byli o víkendu zvoleni Maria Maggie Dokupilová (Praha 5) a Kuba Kutílek (Pardubice).

Mluvčí jsou voleni na půl roku a podmínkou je, že alespoň jedna z nich není muž a alespoň jeden/jedna nejsou z Prahy.
Mluvčí nemají žádné formalizované pravomoci a slouží jako styčné osoby mezi vnějškem a vnitřkem ZR.

Maggie má za sebou zkušenost z Federace mladých evropských zelených, kde působila např. jako generální tajemnice. K jejím tématům patří sociální inkluze a digitální práva. Nicméně z titulu funkce generální tajemnice přičichla k tématům různorodým.

Kuba Kutílek je předsedou pardubické krajské organizace SZ. Společensky se angažuje zejména v oblasti urbanismu a (cyklistické) dopravy, čemuž se věnuje i profesně. V průběhu svéhoho brněnského aktivistického období si vysloužil záznam na antiMultiKulti watch: pseudohumanistický retard z Brna, pracuje v dopravě, aktivista, obhajuje cikány a spolupracuje s různými neomarxisty a antirasistickými iniciativami.

Novým mluvčím gratulujeme a těšíme se příliv nové energie!

P.S. Jan Trnka z volby odstoupil, protože vzhledem k požadavkům na minimálně jednoho nemuže a jednu/jednoho mimo Prahu, nebylo možné zvolit dvojici, ve které by byl. Z volebních lístků tedy vypadl a při zachování pořadí preferencí byla volba vyhodnocena. Zde odkaz na rozbor STV volby mluvčích .