Anketa – Petra Němcová

Proč ses připojila k této platformě? Podobně jako Martinovi Škabrahovi i mně se hlavou honila myšlenka na založení podobné platformy, ale ten čas jaksi nebyl, ani nemám po roce v SZ tolik kontaktů, abych něco podobného kolem sebe vytvořila. Jsem proto ráda a oceňuji, že se toho chopili jiní a já jsem se mohla přidat. Read More

Anketa – Martin Škabraha

Proč ses připojil/a k této platformě? Přiznám se, že již v době, kdy jsem vstupoval do Strany zelených, mne myšlenka podobné platformy napadla, ale nikdy jsem nenašel dost času a energie na to, abych její vznik sám inicioval. Když se nyní chopili iniciativy jiní a vzápětí mne oslovili ke spolupráci, s potěšením jsem se přidal. Read More

Anketa – Monika Horáková

Proč ses připojil/a k této platformě? Zaprvé oceňuji, že Levicová platforma Zelená re:vize začala s téměř ročním předstihem formulovat nové programové body, a to nikoli v úzkém kruhu pražské či brněnské kavárny, ale s ambiciózním plánem nechat vzniknout nový zelený program „zdola“, přes co nejširší členskou základnu. Zadruhé oceňuji, že se platforma ve svém manifestu Read More

Anketa – Jan Sládek

Proč ses připojil/a k této platformě? Strana mi za ty čtyři roky co jsem členem začala připadat spíše jako soubor smeček založených na osobních sympatiích a antipatiích, ideová diskuse minimální, všechny sjezdy volební, žádný programový. Skupinu založenou na idejích, jejímž dílčím cílem je revidovat víc než deset let starý politický program SZ (který hodně zelených Read More