Anketa – Petra Němcová

Proč ses připojila k této platformě?
Podobně jako Martinovi Škabrahovi i mně se hlavou honila myšlenka na založení podobné platformy, ale ten čas jaksi nebyl, ani nemám po roce v SZ tolik kontaktů, abych něco podobného kolem sebe vytvořila. Jsem proto ráda a oceňuji, že se toho chopili jiní a já jsem se mohla přidat. Filosofovat o důvodech, proč jsem se připojila k platformě, bych mohla dlouho a na mnoha stranách. Obecně souhlasím s názorem, že my zelení nikoho moc nezajímáme, protože jsme zahledění do sebe – hlavní je nikoho nenaštvat, nic nepokazit, nevyčnívat z řady, budovat silnou značku; novináři si nesmí myslet, že jsme rozhádaní, přitom média nezajímáme. Kdybych to měla pojmenovat obecně, řekla bych, že zapomínáme, že jsme alternativní strana, s níž jsou spjatá očekávání, která v Česku naplňovali mnohem spíše Piráti než my, což je částěčně odpověď na otázku “Proč si myslíš, že platforma uspěje?” 🙂

K platformě jsem se připojila, protože je politická ve smyslu, který postupně mizí. Je výsostně politická v tom, že má odvahu pojmenovat zásadní problémy naší společnosti a artikulovat alternativní politické (!) hodnoty a programové body, které by těm hodnotám daly obsah. Neredukuje se v technokratické a administrativní zametání problémů pod koberec a populismus. To je podle mě poslání zelených stran (i když v tom jede i Podemos :-D), vyprostit se z konvenčního imaginárna a promýšlet alternativní trajektorie společenského uspořádání a vývoje.

Takové progresivní myšlení je ryze levicové, takže s levicovou nálepkou nemám problém 🙂 Zelená politika je levicová, protože vychází z potřeby usměrňovat, upřednostňuje zájmy, potřeby i pohled celku (zelená politika ten celek rozšiřuje na planetární ekosystémy! 🙂 před zájmy, pořebami a pohledem individua. Ve své vizionářské podstatě má tendenci k emancipaci člověka k lepšímu stavu. A má ve své podstatě zakódován princip regulace. Navrhované programové body připojené k manifestu jsou levicové přesně v tomto smyslu. Velká většina navrhovaných bodů odpovídá představě nerůstové společnosti, která dělení na levici a pravici překonává v tom smyslu, že už nejde o to, jak budeme rozdělovat bohatství společnosti, ale je nutně levicová ve smyslu, který jsem popsala.

Co bys považovala za úspěch platformy?

Úplně přesně to, co na tuto otázku odpověděl Martin Škabraha. 🙂 Plus doufám, že v diskusích se vyprofilují osobnosti… naděje české zelené politiky.

Proč myslíš, že platforma uspěje?

Protože v každém z nás je kousek pochybovače, který tu více, tu méně artikulovaně tuší, že je potřeba něco změnit, ve straně i ve společnosti. 😀

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?

Martin Škabraha se mne ptal: „Petro, který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?“

Otázky (veřejného) vlastnictví, práce – vlastnictví a práce jsou myslím klíčem k sociálnímu projektu, který směřuje do budoucna 🙂 krásně se to ukazuje na problému ne/prolomení územních limitů těžby na severu Čech. Za mě by ten programový bod měl být: nové formy vlastnictví (ale ono to tam je – jen skrytě v jiných bodech, např. družstevnictví).

Potřebujeme nové formy vlastnictví a práce – je to na delší hovor, nedá mi to spát 😉

Svoboda bez rovnosti nemůže existovat – proto je esenciálně důležitá otázka politické/ekonomické moci, její koncentrace a pronikání do a devastace sociálna a ekologična. Stejně, individuální autonomie se nemůže rozvinout bez solidarity- ekonomická moc (a klidně jí můžeme říkat neoliberalismus) na to zapomíná. Nové formy vlastnictví jsou cesta (myslím).

Není to jen o čtyřdenním pracovním týdnu – potřebujeme znovu najít smysl práce 🙂 Ale to je na několik knih…

Posílám anketu dál Valerii Talacko a ptám se: který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.

Zajímaly by mě názory Michala Berga, protože na sjezdu volal po tom, aby zelení byl path-findery, takže mě přirozeně zajímá, co říká na naše programové body, a Petra Bittnera, feministy a latentního zelenáče. 🙂

Anketa – Martin Škabraha

Proč ses připojil/a k této platformě?
Přiznám se, že již v době, kdy jsem vstupoval do Strany zelených, mne myšlenka podobné platformy napadla, ale nikdy jsem nenašel dost času a energie na to, abych její vznik sám inicioval. Když se nyní chopili iniciativy jiní a vzápětí mne oslovili ke spolupráci, s potěšením jsem se přidal. Myslím, že strana takovou aktivitu potřebuje, a to jak směrem dovnitř, tak směrem ven. SZ má velký potenciál, ale často jako by přešlapovala na místě, příliš se snažila nic nepokazit a nikoho nenaštvat, ale ve výsledku málokoho zajímá. Přitom společnost ve světě i u nás v posledních letech vře, po velké hospodářské recesi se ukázalo, že některé problémy, o kterých jsme si mysleli, že už do věku “postmateriálních hodnot” nepatří, jsou znovu zde a s velkou intenzitou, a k tomu prostě nelze nezaujmout postoj. Zelení se často odvážně vyslovují k otázkám, v nichž jsou schopni jít i proti většinovému veřejnému mínění (např. sociální vyloučení nebo xenofobie), ale to jsou problémy, jejichž nárůst je především důsledkem dopadů neoliberálního kapitalismu na společnost, tam je to jádro pudla. A jak máme odvahu v těch “menších” tématech, tak u tohoto velkého jako bychom ji najednou ztráceli.

Co bys považoval/a za úspěch platformy?
Dodat zeleným tu odvahu 🙂 Nejbližším cílem je samozřejmě přispět k revizi dlouhodobého politického programu SZ, ale doufám, že budeme schopni pak pokračovat dál, protože ten program bude třeba implementovat do volebních programů, pak do praktické politiky. Nemám přitom žádnou konkrétní představu o tom, co by v tom novém programu muselo přesně být, abych byl spokojený. Myslím, že by se tam vlastně nemusel dostat žádný z námi navrhovaných bodů, a přesto bych mohl být spokojený, jestliže ten program bude výsledkem důkladné debaty, v níž převáží nejlepší argumenty. Jsem rád nejen za ty, co nás podpořili, ale i za ty, co se proti nám vymezují, protože to, že jsme je přiměli vymezit se a hledat protiargumenty k našim tezím, to je přesně to, co ta programová debata potřebuje. Také bych rád, aby si někteří členové nebo i voliči SZ zvykli na to, že levice není něco, s čím si mají automaticky spojit minulý režim a reagovat na to negativně. Pokud máme konečně žít v relativně standardní západní společnosti – a pro to se přece zvonilo klíči na náměstí, nebo ne? – tak my, co se deklarujeme jako levice, nemůžeme hned upadat v podezření, že chceme vracet nějakou dobu temna. Když budou levici reprezentovat i lidé jako my, znamená to, že bude mít velmi sympatickou tvář 🙂

Proč myslíš, že platforma uspěje?
Protože vznikla ve straně, která je v drtivé většině případů ochotná jejím argumentům naslouchat a brát je vážně. Nejdeme hlavou proti zdi; víme, že máme ve spolustranících partnery, s kterými se dokážeme konstruktivně bavit i o tom, na čem se neshodneme.

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?
Poslal bych nyní vlákno do Brna a zeptal se Petry Němcové: Petro, který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?

Monika Horáková se mne ptala, proč se hlásím k (zelené) levici. Myslím, že to dost vyplývá z toho, co jsem řekl výše. Dodám jen jednu věc: individuální svoboda, která je nám všem drahá, se opírá o dostupnost řady statků, které lze zajišťovat jen jako veřejné, protože z povahy věci patří nám všem. O zdrojích, jež nám poskytuje tato planeta, to platí ze všech nejvíc!

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.
Zajímaly by mne názory Matěje Stropnického a Jiřího Roubíka, který je předsedou “mé” KO Olomouckého kraje.

Anketa – Monika Horáková

Proč ses připojil/a k této platformě?
Zaprvé oceňuji, že Levicová platforma Zelená re:vize začala s téměř ročním předstihem formulovat nové programové body, a to nikoli v úzkém kruhu pražské či brněnské kavárny, ale s ambiciózním plánem nechat vzniknout nový zelený program „zdola“, přes co nejširší členskou základnu. Zadruhé oceňuji, že se platforma ve svém manifestu pustila do odvážné kritiky současného společenského a ekonomického systému, že odmítla logiku soupeření a zisku a jednoznačně se postavila za ty, kteří se z pozice obětí systému mohou jen těžko bránit. Je to princip, který i mě osobně přivedl do aktivní politiky.

Co bys považoval/a za úspěch platformy?
Úspěchem bude, pokud se nám platformu podaří etablovat ve Straně zelených jako její přirozenou součást, pokud rozproudíme a ovlivníme plánovanou programovou debatu, a pokud svou aktivitou motivujeme další zájemce a zájemkyně ke vstupu do Strany zelených.

Proč myslíš, že platforma uspěje?
Platforma uspěje, protože její založení není vykonstruovaný politický plán, ale výsledek živelného propojení zelených političek a politiků, kteří se rozhodli svou pozici ve Straně zelených transparentně definovat. Klíčem k úspěchu je také koordinace se stranickým vedením, o níž usilujeme.

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?
Anketní štafetu předávám Martinu Škabrahovi, s nímž aktuálně zastávám funkci mluvčí platformy: Martine, proč se hlásíš k (zelené) levici?

Jan Sládek se mě ptal, jaký vliv by měla platforma mít na komunální politiku. Stejný jako na celostátní politiku. Platformu považuji za sdružování na základě idejí, které se dají uplatňovat na všech politických úrovních.

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.
Předsedkyně Strany zelených Jany Drápalové a předchozího předsedy Ondřeje Lišky.

Anketa – Jan Sládek

Proč ses připojil/a k této platformě?
Strana mi za ty čtyři roky co jsem členem začala připadat spíše jako soubor smeček založených na osobních sympatiích a antipatiích, ideová diskuse minimální, všechny sjezdy volební, žádný programový. Skupinu založenou na idejích, jejímž dílčím cílem je revidovat víc než deset let starý politický program SZ (který hodně zelených ani nezná) vítám. Taky proto, že větší část hodnot s ní sdílím.

Co bys považoval/a za úspěch platformy?
Tři věci. Přispět k etablování SZ jako reálné politické síly v ČR, udržovat kontinuální programovou diskusi ve straně a společnosti a přivést do strany nové lidi. To první je měřitelné rostoucími volebními výsledky a růstem stabilního voličského jádra, sedm procent do sedmi let bych považoval za úspěch. To druhé bych považoval za splněné, kdyby se mě členové a zelení příznivci přestali ptát, kdo má či nemá být předsedou a kdo jaký ve straně je a co se o něm říká – namísto toho bychom řešili třeba jak nastavit sociální bydlení nebo jak má vypadat škola 21. století. Třetí bod bych považoval za úspěšný, kdyby se nám podařilo do strany přivést pár jejích pravidelných kritiků (některé třeba i zpět do strany), kdyby k nám přešlo to lepší z ČSSD a Pirátů a kdybychom dokázali oslovit lidi do 25 let, kdy se formuje politická zkušenost.

Proč myslíš, že platforma uspěje?
Protože reaguje ne na minulost, ale na budoucnost, protože jsou v ní zkušení lidé, kteří ještě neztratili energii a ideály v bojích každodenního politického kolbiště. Zelená je barva naděje, říká se, a tady ji vidím.

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?
Jsem muž, a tak bych dal slovo ženě. Byl bych rád, kdyby odpověděla Monika Horáková a moje speciální otázka by byla, jak by si přála aby platforma formovala komunální politiku.

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.
Chtěl bych znát názor Ondřeje Mirovského, je (myslím neprávem) povážován za člověka bez politických idejí, tak tady mu jedny k posouzení nabízím. Protože je muž a je z Prahy, druhou osobou je Olga Pavlů z Pardubic, výrazná a pracovitá osobnost SZ.