Setkání Zelené re:vize v Nových Hradech

Zelená re:vize se sejde a představí na tradiční Letní akademii pořádané jihočeskými Zelenými, tentokrát v Nových Hradech. Setkání se koná v tamním hotelu Máj a začíná v 17.15. Jste srdečně zváni!

ZRvNH

Pozvání na volejbalový piknik Strany zelených

Zelená re:vize (spolu s Pavlem Himlem, vedoucím odborné sekce Strany zelených pro vzdělávání a vědu, do jehož kompetence tedy spadá i tělesná výchova) vás zvou na sportovně-piknikové odpoledne v neděli 30. 8. 2015 od 14:00 v Praze na Ladronce (orientačně zastávka autobusu 191 U Ladronky nebo zastávka tramvají 22 a 25 Vypich). Čeká na nás zápas ve volejbale na skládacím hřišti (viz foto), pro konzervativnější členy a členky bude k dispozici i kriket:-) Inliny, skateboardy a další sportovní náčiní si prosím přineste vlastní, stejně jako piknikové soupravy, deky, jídlo a pití. Počasí má být slunečné, tak přijďte zakončit prázdniny a odstartovat předsjezdový finiš ve sportovním duchu. Těšíme se na vás!

Zelená re:vize vítá zahájení práce na novém politickém programu Strany zelených

Republiková rada Strany zelených rozhodla na svém zasedání 11. 4. 2015 v Praze o procesu tvorby nového dlouhodobého programu Strany zelených, který by měl nahradit Vizi ekologické demokracie z roku 2003. Pro sepsání dokumentu byla zřízena pracovní skupina, kterou tvoří předsednictvo SZ a šestice stranických odborníků, mezi nimiž nechybí také dva signatáři Zelené re:vize – Jan Trnka a Martin Škabraha. Vedle této pracovní skupiny bude vytvořena ještě konzultační skupina, složená z předsedů odborných sekcí SZ a zástupců jednotlivých krajských organizací. Formou podnětů a připomínek se však na přípravě dokumentu mohou podílet všichni členové SZ. Nový politický program by měl být hotov a předložen ke schválení v říjnu 2015.

Zástupci Zelené re:vize vyslovili na uvedeném jednání Republikové rady obavu, že tento termín neposkytuje dostatek času pro důkladnou programovou debatu, a navrhli odložit schválení textu na rok 2016. Většina delegátů se však přiklonila k původnímu návrhu, předloženému předsednictvem SZ. Plně toto rozhodnutí respektujeme a jsme připraveni udělat v následujících měsících maximum pro to, aby tento zásadní dokument, z něhož budou v dalších letech vycházet volební programy strany, dostál vysokým nárokům oprávněně kladeným na Stranu zelených jejím členstvem i veřejností.

Těšíme se na spolupráci!

Anketa – Petra Němcová

Proč ses připojila k této platformě?
Podobně jako Martinovi Škabrahovi i mně se hlavou honila myšlenka na založení podobné platformy, ale ten čas jaksi nebyl, ani nemám po roce v SZ tolik kontaktů, abych něco podobného kolem sebe vytvořila. Jsem proto ráda a oceňuji, že se toho chopili jiní a já jsem se mohla přidat. Filosofovat o důvodech, proč jsem se připojila k platformě, bych mohla dlouho a na mnoha stranách. Obecně souhlasím s názorem, že my zelení nikoho moc nezajímáme, protože jsme zahledění do sebe – hlavní je nikoho nenaštvat, nic nepokazit, nevyčnívat z řady, budovat silnou značku; novináři si nesmí myslet, že jsme rozhádaní, přitom média nezajímáme. Kdybych to měla pojmenovat obecně, řekla bych, že zapomínáme, že jsme alternativní strana, s níž jsou spjatá očekávání, která v Česku naplňovali mnohem spíše Piráti než my, což je částěčně odpověď na otázku “Proč si myslíš, že platforma uspěje?” 🙂

K platformě jsem se připojila, protože je politická ve smyslu, který postupně mizí. Je výsostně politická v tom, že má odvahu pojmenovat zásadní problémy naší společnosti a artikulovat alternativní politické (!) hodnoty a programové body, které by těm hodnotám daly obsah. Neredukuje se v technokratické a administrativní zametání problémů pod koberec a populismus. To je podle mě poslání zelených stran (i když v tom jede i Podemos :-D), vyprostit se z konvenčního imaginárna a promýšlet alternativní trajektorie společenského uspořádání a vývoje.

Takové progresivní myšlení je ryze levicové, takže s levicovou nálepkou nemám problém 🙂 Zelená politika je levicová, protože vychází z potřeby usměrňovat, upřednostňuje zájmy, potřeby i pohled celku (zelená politika ten celek rozšiřuje na planetární ekosystémy! 🙂 před zájmy, pořebami a pohledem individua. Ve své vizionářské podstatě má tendenci k emancipaci člověka k lepšímu stavu. A má ve své podstatě zakódován princip regulace. Navrhované programové body připojené k manifestu jsou levicové přesně v tomto smyslu. Velká většina navrhovaných bodů odpovídá představě nerůstové společnosti, která dělení na levici a pravici překonává v tom smyslu, že už nejde o to, jak budeme rozdělovat bohatství společnosti, ale je nutně levicová ve smyslu, který jsem popsala.

Co bys považovala za úspěch platformy?

Úplně přesně to, co na tuto otázku odpověděl Martin Škabraha. 🙂 Plus doufám, že v diskusích se vyprofilují osobnosti… naděje české zelené politiky.

Proč myslíš, že platforma uspěje?

Protože v každém z nás je kousek pochybovače, který tu více, tu méně artikulovaně tuší, že je potřeba něco změnit, ve straně i ve společnosti. 😀

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?

Martin Škabraha se mne ptal: „Petro, který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?“

Otázky (veřejného) vlastnictví, práce – vlastnictví a práce jsou myslím klíčem k sociálnímu projektu, který směřuje do budoucna 🙂 krásně se to ukazuje na problému ne/prolomení územních limitů těžby na severu Čech. Za mě by ten programový bod měl být: nové formy vlastnictví (ale ono to tam je – jen skrytě v jiných bodech, např. družstevnictví).

Potřebujeme nové formy vlastnictví a práce – je to na delší hovor, nedá mi to spát 😉

Svoboda bez rovnosti nemůže existovat – proto je esenciálně důležitá otázka politické/ekonomické moci, její koncentrace a pronikání do a devastace sociálna a ekologična. Stejně, individuální autonomie se nemůže rozvinout bez solidarity- ekonomická moc (a klidně jí můžeme říkat neoliberalismus) na to zapomíná. Nové formy vlastnictví jsou cesta (myslím).

Není to jen o čtyřdenním pracovním týdnu – potřebujeme znovu najít smysl práce 🙂 Ale to je na několik knih…

Posílám anketu dál Valerii Talacko a ptám se: který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.

Zajímaly by mě názory Michala Berga, protože na sjezdu volal po tom, aby zelení byl path-findery, takže mě přirozeně zajímá, co říká na naše programové body, a Petra Bittnera, feministy a latentního zelenáče. 🙂

Pardubické setkání je za námi

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili prvního setkání Zelené re:vize v pátek 6. 3. v Pardubicích. Obzvlášť si vážíme, že na akci přišli i někteří z našich kritiků a oponentů. Stejně tak jsme potěšeni účastí několika nestraníků. Získali jsme řadu cenných podnětů jak pro konkrétní programové teze, tak pro průběh diskuse o nich.

Ještě přímo na místě se diskutovalo a následně hlasovalo o nejvhodnějším místě příštího (dubnového) setkání. Volba nakonec padla na Ústí nad Labem. Oproti pardubickému setkání, které bylo jakožto naše první akce spíše úvodního a obecného charakteru, bychom se v Ústí chtěli soustředit již na jedno či několik málo konkrétních programových témat. O jejich výběru, k němuž můžete svými podněty přispět i vy, budeme v dohledné době informovat.

 

This slideshow requires JavaScript.