Naše signatářka Petra Jelínková se stala 2. místopředsedkyní Strany zelených

Zpráva ze sjezdu 2018

Zelení zvolili na sjezdu v České Třebové nové vedení strany. Zelená re:vize vítá, že 2. místopředsedkyní byla zvolena Petra Jelínková, politička ze Žižkova a signatářka Zelené re:vize, která kandidovala s jasným programem: Rovnost a spravedlnost pro všechny.

Předsedou strany se stal Petr Štěpánek a 1. místopředsedkyní Magdalena Davis. Ve vedení dále zasednou 3. místopředsedkyně Karolina Žákovská, Jenda Perla, František Vosecký a Vít Masare.

Nově má Zelená re:vize své zastoupení také v sedmičlenné Ústřední revizní komisi, kam delegátky a delegáti sjezdu zvolili Věru Novákovou, Lucii Zachariášovou a Matěje Michalka Žaloudka.

Gratulujeme všem zvoleným!

Zelená re:vize se dále spolupodílela na předložení následujících usnesení, která byla po rozpravě na sjezdu přijata:

Odmítavé stanovisko k jednorázovým plastovým výrobkům

Zelení
1) vítají novou strategii Evropské komise o plastovém odpadu, 2) apelují na vládu České republiky, aby co nejdříve stanovila závazné cíle a pravidla v oblasti předcházení vzniku odpadů, zejména pak konkrétní strategii k regulaci plastových výrobků s jednorázovým použitím (s výjimkou specifických odvětví jako je zdravotnictví, vědecký výzkum apod.) a vyslovila svou podporu alternativním výrobkům šetrným k životnímu prostředí.“

Podpora polským ženám

„Strana zelených vyjadřuje znepokojení nad tím, že polský Sejm minulý týden zamítl návrh směřující k liberalizaci tamní potratové legislativy. Vyslovujeme podporu polským ženám, které namísto očekávané liberalizace legislativy musí opět čelit hrozbě zostření už tak velmi přísného potratového zákona. Strana zelených bude vždy hájit právo žen na zacházení s vlastním tělem včetně přístupu k umělému ukončení těhotenství. Souběžně s tím budeme usilovat o podporu a zkvalitnění sexuální a rodinné výchovy na školách a nastavení takových podmínek, ve kterých ženy nebudou nuceny k umělému ukončení těhotenství ze sociálních a materiálních důvodů.“

Vzpomínka na Jana Kučeru, oběť neonacistického násilí

„Strana zelených vyjadřuje podporu účastnicím a účastníkům benefičního koncertu v Ostravě, který proběhl 20.1. 2018 a sloužil jako vzpomínka na Jana Kučeru, který byl zavražděn před deseti lety neonacisty. Odsuzujeme nadřazování národní identity nad základní lidská práva.“

Re:vize si zvolila historicky páté spolumluvčí

Novými spolumluvčími Zelené re:vize byli minulý týden zvoleni Jaroslav Michl (ZO Štětí) a Antonie Bernadová (ZO Olomouc). Ve funkci vystřídají Lucii Hradeckou a Vojtěcha Weisbauera, kterým vypršel jejich půlroční mandát.

Antonie Bernadová

Spolumluvčí představují hlavní styčný bod mezi vnitřkem a vnějškem platformy (byť nemají žádné formalizované pravomoci). Jsou voleni na půl roku a podmínkou je, že alespoň jedna z nich není muž a alespoň jeden/jedna nejsou z Prahy.

Jarda je studentem politologie a filosofie. Zelená re:vize jej zaujala svým silným důrazem na sociální politiku, který u Zelených dlouhodobě postrádal. Doposud se věnoval zejména vnitrostranickým činnostem v rámci kraje. Do budoucna by se rád více zaměřil na prosazování palčivých celostátních témat, jakým jsou například exekuce. „Jedním z nejdůležitějších výstupů Zelené re:vize za uplynulý půlrok pro mě byl návrh na zrušení soukromých exekutorů. Ačkoliv se návrh nepodařilo prosadit do dlouhodobého programu, myslím, že by neměl opouštět programovou diskuzi a měli bychom s ním i nadále pracovat,“ doplňuje.

Jaroslav Michl

Studentku Antonii zastihla zpráva o zvolení do funkce spolumluvčí v Srbsku, kde pomáhala v uprchlických táborech lidem v nouzi. Zelená re:vize ji kromě důrazu na důstojný život pro všechny bez výjimky zaujala hlavně svým nasazením a množstvím aktivních lidí, kteří věnují nemalé množství energie a času upozorňování na zásadní problémy a snaží se hledat jejich řešení. Do budoucna by se chtěla nadále věnovat především komunálním tématům. „Vnímám alarmující nezájem o veřejný prostor. Chtěla bych zviditelnit téma komunitního života a podpořit aktivity upozorňující na jeho problémy a snažící se zlepšit život nejen ve městech, ale i na vesnicích, kde mnohdy jedinou komunitní událostí bývají hasičské plesy,“ dodává.

Novým spolumluvčím stále se rozrůstající názorové platformy členek a členů Strany zelených gratulujeme a přejeme hodně sil do dalšího působení (nejen) v rámci strany! (lh)

Nový program Zelených: Ekologická politika je buď sociální, nebo žádná

Jedním z důvodů vzniku Zelené re:vize byla potřeba zvýšit důraz na sociální rozměr zelené politiky a prosazovat levicová témata v rámci programové diskuse Strany zelených. Nový dlouhodobý politický program vznikal dva roky a zapojit se do procesu tvorby mohla každá členka i člen. Bylo to místy velmi náročné a určitě by bylo co zlepšovat. Demokratičnost procesu podtrhuje rozprava a hlasování o sporných bodech přímo na sjezdu. Dlouhodobý program schválený drtivou většinou na sjezdu strany uplynulý víkend (21. – 22. ledna 2017) považujeme za úspěch.

Ekologická ekonomika je jedním ze stěžejních zelených témat, a proto jsme se v programu zavázali k podpoře férového obchodu, participativní lokální ekonomiky založené na družstevních či jiných formách sdíleného vlastnictví, peer-to-peer (sousedských) službách mezi jednotlivci a spoluspotřebitelství. Navíc máme za to, že i stát může být dobrý hospodář.

Lucia Zachariášová

Současný daňový systém není spravedlivý a umožňuje silným (bohatým) se daním různými způsoby vyhýbat. V programu máme navýšení daně z nemovitostí a progresivní sazbu daně z příjmu fyzických i právnických osob, samozřejmostí je boj proti daňovým rájům.

Ekologická daňová reforma nesmí mít dopad na veřejné rozpočty, ani na nízkopříjmové obyvatele. Rozpočtový deficit je přijatelný v době recese, jako způsob proinvestování se z krize. Budeme podporovat posílení demokratické kontroly velkých firem.

Jako Zelení spatřujeme  problém v trendu prekarizace práce. Podporujeme proto celoživotní vzdělávání, nárok na placenou dovolenou pro ty, kdo pracující na dohodu o pracovní činnosti, zvyšování minimální mzdy. V návaznosti na rostoucí produktivitu budeme prosazovat zkracování pracovní doby. Zachováme průběžný solidární systém jako zdroj sociálního zabezpečení.

Monika Horáková a Jan TrnkaBydlení je právo a předpoklad lidské existence, proto dáváme přednost přístupu “housing first”. Dosud  byl kladen příliš velký důraz na hypotéky a rezignovalo se na obecní byty s dostupným nájmem. Zasadíme se í o přísnou regulaci trhu s půjčkami a exekutorské praxe.

Do programu se také podařilo  prosadit myšlenku nepodmíněného základního příjmu i potřebu spolupráce odborových a ekologických organizací, která je předpokladem úspěšného a spravedlivého přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Jasně jsme se shodli, že trváme na  bezplatném zdravotnictví dostupném všem obyvatelům a obyvatelkám České republiky, stejně jako na nutnosti zlepšovat pracovní i platové podmínky lékařského i nelékařského personálu zdravotnických zařízení. Veřejné statky jako zdravotní péče, vzdělání, bezpečnost a sociální zabezpečení nebudou privatizovány.

Radim Cenek

V našich městech je spousta prázdných budov. Někdy pro ně vlastník nemá využití, jindy je úmyslně nechá chátrat a počítá s jejich následnou demolicí na náklady obce. Plně uznáváme  vlastnická práva, ale jsme si dobře vědomi, že se k nim pojí i povinnosti. V případě jejich zanedbávání se nemovitosti mohou stát dokonce nebezpečnými pro své okolí. Jejich dočasné využití formou squattingu by proto nemělo být trestné.

V oblasti vzdělávání je naší programovou prioritou  co nejdelší společné vzdělávání na kvalitních veřejných školách. Takové vzdělávání musí být dostupné všem bez ohledu na finanční možnosti, kulturní předpoklady nebo vzdálenost. Odmítáme zpoplatnění jakéhokoliv stupně veřejného vzdělávání, tedy i zavedení školného na veřejných vysokých školách za standardní dobu studia; prosazujeme také zrušení školného na veřejných vyšších odborných školách.

Bob Čáp a pasáž o spolupráci s odbory

V novém programu též odmítáme monopolizaci médií soukromými vlastníky a propojování mediální a politické moci. Jsme připraveni diskutovat také o veřejnoprávním deníku.

Zelená re:vize po schválení programu vstupuje do nového období: budeme pomáhat s realizací programových bodů jejich veřejnou podporou. Neusneme ale na vavřínech a budeme pokračovat v posilování sociálního rozměru zelené politiky, protože politika je buď sociální, nebo žádná. A to platí i o politice zelené.

Deváté setkání bude 3.12. v Mladé Boleslavi

Zveme vás na deváté setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v sobotu 3. 12. 2016 od 12 hodin v nekuřácké restauraci Gejzír (www.gejzir-restaurace.cz) .

Tématy setkání tentokrát budou: Péče a Exekuce.

Blok věnovaný tématu péče uvede svým příspěvkem právnička a genderová expertka Lucia Zachariášová. Druhý diskuzní blok o exekucích otevře svým příspěvkem Monika Horáková, členka předsednictva Strany zelených a zároveň zastupitelka Prahy 2.
Po úvodních příspěvcích bude probíhat moderovaná debata, ve které uvítáme i váš pohled na věc.

Těšíme se na plodnou diskuzi.

Save the date: 3.12. – setkání Zelené re:vize

Vážené příznivkyně, milí příznivci,
v sobotu 3.12. se uskuteční deváté setkání Zelené re:vize, na kterém budeme diskutovat témata péče a exekuce. Pokusíme se formulovat odpovídající programové body, které budeme návazně prosazovat.
Brzo se zde objeví místo konání. Zůstaňte na příjmu a přijeďťe 3.12. za námi.
Budeme se těšit.

Solidarita znamená bezpečí pro nás všechny

Jí i jeho začala politika zajímat jako náctileté, ona i on se zprava posunuli doleva. Zlomovým okamžikem, který je přivedl do Strany zelených, byl postoj k uprchlíkům. Mezi lidmi nerozlišují. Chtějí pomoci jak lidem utíkajícím před válkou či bídou, tak našincům, kteří se potýkají s problémy v českých obcích a městech. S novými spolumluvčími Zelené re:vize Lucií Hradeckou (33) a Vojtěchem Weisbauerem (24) jsme vedli slibovaný rozhovor.
Pokračování textu Solidarita znamená bezpečí pro nás všechny

Zelená Re:vize s čerstvou krví

Noví spolumluvčí chtějí zkrátit pracovní týden i pomoci lidem s „postižením“

Novými spolumluvčími Zelené Re:vize byli zvoleni třiatřicetiletá administrativní pracovnice Lucie Hradecká a čtyřiadvacetiletý student Vojtěch Weisbauer. Jejich mandát začal platit ve středu 14. září, počínaje polednem. Ve funkcích vystřídali Rebeku Vadasovou a Pavla Buršíka.
Pokračování textu Zelená Re:vize s čerstvou krví

Ostrava se nebojí

Zástupci ZR se včera zúčastnili protifašistického karnevalu Ostrava se nebojí.

Přikládáme proslov, který přednesl Pavel Buršík, spolumluvčí ZR.

Ahoj, dobré odpoledne,
rád bych vás pozdravil jménem Mladých zelených a jménem Zelené revize, levicové platformy Strany zelených.

Díky organizátorům za tuto skvělou akci a vám všem, že jste přišli. To, že se scházíme v Ostravě, si přímo říká o to, abych se nevyhýbal pohledu, který by třeba v centru Prahy tolik nevyzněl.

Dokud budou v této zemí miliony lidí ve špatně placených, nejistých a ubíjejících zaměstnáních, v nedůstojných a ponižujících podmínkách, bez perspektivy na zlepšení a na lepší život, tak lze po těchto lidech jen velmi obtížně žádat, aby byly solidární s jinými skupinami a etniky. S Romy, s uprchlíky, s migranty. Tedy s těmi obvykle ještě chudšími, ještě bezbrannějšími, ještě vykořisťovanějšími.

V sobeckém systému se lidé chovají sobecky. Mají strach, že přijdou i o to málo, co mají. A bohužel, tyto jejich obavy mají pod nánosy xenofobie, rasismu a hoaxů i své opodstatnění. Karel Schwarzenberg a další říkají, že imigranti a uprchlíci jsou ekonomickou příležitostí, protože budou dělat málo kvalifikované práce ještě levněji a ochotněji, než je dělají Češi. Místo příležitosti k solidaritě člověka k člověku, rodiny k rodině, národa k národu, se tak v takovémto příběhu musí bát staří otroci nových otroků.

Mám zkušenost, že jen menšina názorů odmítajících uprchlíky či nadávajících na Romy vychází z tvrdě rasistických nebo dokonce neonacistických pozic. Perspektivě „A na naše děti musíme sbírat víčka“ se buď můžeme povýšeně vysmívat, anebo ji vnímat jako zkratku frustrace a zklamání mnohých občanů a občanek. Můj oblíbený citát říká, že „každý vzestup fašismu je svědectvím neúspěšné revoluce.“ Revoluce je dnes těžko uchopitelný a snad i vyprázdněný pojem. Nahraďme ji ale třeba sociální spravedlností, rovností či sociálním smírem a dostaneme se k jednomu z kořenů postupující fašizace části české společnosti.

Tak dlouho se lidem vtloukalo do hlavy, že se mají postarat sami o sebe, sledovat vlastní zájmy, nečekat nic od státu a nikomu nic nedat zadarmo, až tomu lidé uvěřili a začali podle toho smýšlet a podle toho se chovat. Pro mnoho z nich je pak největším výsměchem, když stejní lidé, kteří postavili své politické kariéry na rozbíjení sociálního státu a solidarity, kteří snižovali příspěvky pro invalidy, zastavili růst důchodů, zvyšovali věk odchodu do důchodu a udržovali minimální mzdu na úrovni nižší než v Turecku, když se nyní ti samí politici zaklínají mezilidskou solidaritou a odkazem humanismu.

Příklon k fašizujícímu populismu je pak často voláním o pozornost a o pomoc, vyjádřením naprosté ztráty důvěry v to, že demokratičtí politikové zastupují skutečné zájmy obyčejných lidí, lidí bez velkého majetku a jistot, lidí práce i těch, na které se práce nedostává. I ta nejtrapnější Okamurova či Kotlebova alternativa pak v sobě pro některé obsahuje alespoň nějakou zdánlivou naději. A to na rozdíl od mastnou hubou pronášených tvrzení, že tu žádná chudoba není, anebo si každý může za všechno sám.

Abychom si uchovali demokracii a svobodu, musíme krotit sobecké zájmy velkého byznysu a aktivně usilovat o spravedlivější společnost, v níž každý člověk najde důstojné místo. A nebude mít pocit, že solidarita s několika rodinami prchajícími před válkou pošle jeho samotného na sociální dno.
Děkuju vám.

Habemus! Novými mluvčími jsou Rebeka Vadasová a Pavel Buršík

Uběhl další půlrok a re:vize si opět zvolila nové mluvčí. Třetími spolumluvčími ZR se stali Rebeka Vadasová (Praha 3) a Pavel Buršík (Brno-západ).


Rebeka je místopředsedkyní základní organizace na Praze 3 a ve volném čase vede spolek věnující se dětem se zrakovým postižením. V minulosti se zasazovala o svobodnější přístup státu ve věci očkování, k jejím tématům patří i humanizace českého porodnictví a co nejdelší společné vzdělávání.

Pavel je tajemníkem mezinárodního týmu Strany zelených a členem předsednictva Mladých zelených. Krom aktivismu ve svém rodném kraji se v posledním roce věnoval především boji proti úmluvě TTIP. Za formativní považuje svoji stáž u zelených v europarlamentu.
Mluvčí slouží jako styčné osoby mezi vnějškem a vnitřkem ZR, ale nemají žádné formalizované pravomoci.

Novým mluvčím gratulujeme!

Osmé setkání Zelené re:vize – Ostrava

Vážené sympatizantky, milí podporovatelé, milá veřejnosti,

rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v sobotu 19.3. od 12h v restauraci Ojero (Poděbradova 740/23, www.ojero.cz) v Ostravě. Jako již tradičně bude mít setkání charakter diskuse na palčivé politické a společenské téma, kterým tenotkrát bude Sociální aspekty přechodu na zelenou ekonomiku. To co se elegantněji označuje anglickým Just Transition, nebo-li spravedlivý přechod. Odpovědi budeme hledat na otázky jako: Jak nahradit pracovní místa zaniklá odklonem od energetiky založené na fosilních palivech? Kdo a jak bude garantovat sociálně citlivý přechod? Jak se bude financovat energetická transformace?

Záměrně jsme si toto velké téma nechali na ostravské setkání, protože zde se nejedná o žádnou teorii, ale o maximálně aktuální otázku, jak mohou dosvědčit zaměstnanci dolů OKD a jejich rodiny. Rádi bychom se seznámili s jejich pohledem a s jejich požadavky, neboť máme za to, že bez širokého společenského souhlasu není přechod k novému typu ekonomiky legitimní a ani možný. Pozvání již obdrželi zástupci místních odborových svazů a rádi dáme prostor každému, kdo má k tématu vlastní přímý nebo nepřímý vztah.

Jako odborný garant vystoupí na úvod Lukáš Likavčan z Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně.

Velmi se těšíme na vaši návštěvu a zajímavou diskusi.