Anketa – Petra Němcová

Proč ses připojila k této platformě?
Podobně jako Martinovi Škabrahovi i mně se hlavou honila myšlenka na založení podobné platformy, ale ten čas jaksi nebyl, ani nemám po roce v SZ tolik kontaktů, abych něco podobného kolem sebe vytvořila. Jsem proto ráda a oceňuji, že se toho chopili jiní a já jsem se mohla přidat. Filosofovat o důvodech, proč jsem se připojila k platformě, bych mohla dlouho a na mnoha stranách. Obecně souhlasím s názorem, že my zelení nikoho moc nezajímáme, protože jsme zahledění do sebe – hlavní je nikoho nenaštvat, nic nepokazit, nevyčnívat z řady, budovat silnou značku; novináři si nesmí myslet, že jsme rozhádaní, přitom média nezajímáme. Kdybych to měla pojmenovat obecně, řekla bych, že zapomínáme, že jsme alternativní strana, s níž jsou spjatá očekávání, která v Česku naplňovali mnohem spíše Piráti než my, což je částěčně odpověď na otázku “Proč si myslíš, že platforma uspěje?” 🙂

K platformě jsem se připojila, protože je politická ve smyslu, který postupně mizí. Je výsostně politická v tom, že má odvahu pojmenovat zásadní problémy naší společnosti a artikulovat alternativní politické (!) hodnoty a programové body, které by těm hodnotám daly obsah. Neredukuje se v technokratické a administrativní zametání problémů pod koberec a populismus. To je podle mě poslání zelených stran (i když v tom jede i Podemos :-D), vyprostit se z konvenčního imaginárna a promýšlet alternativní trajektorie společenského uspořádání a vývoje.

Takové progresivní myšlení je ryze levicové, takže s levicovou nálepkou nemám problém 🙂 Zelená politika je levicová, protože vychází z potřeby usměrňovat, upřednostňuje zájmy, potřeby i pohled celku (zelená politika ten celek rozšiřuje na planetární ekosystémy! 🙂 před zájmy, pořebami a pohledem individua. Ve své vizionářské podstatě má tendenci k emancipaci člověka k lepšímu stavu. A má ve své podstatě zakódován princip regulace. Navrhované programové body připojené k manifestu jsou levicové přesně v tomto smyslu. Velká většina navrhovaných bodů odpovídá představě nerůstové společnosti, která dělení na levici a pravici překonává v tom smyslu, že už nejde o to, jak budeme rozdělovat bohatství společnosti, ale je nutně levicová ve smyslu, který jsem popsala.

Co bys považovala za úspěch platformy?

Úplně přesně to, co na tuto otázku odpověděl Martin Škabraha. 🙂 Plus doufám, že v diskusích se vyprofilují osobnosti… naděje české zelené politiky.

Proč myslíš, že platforma uspěje?

Protože v každém z nás je kousek pochybovače, který tu více, tu méně artikulovaně tuší, že je potřeba něco změnit, ve straně i ve společnosti. 😀

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?

Martin Škabraha se mne ptal: „Petro, který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?“

Otázky (veřejného) vlastnictví, práce – vlastnictví a práce jsou myslím klíčem k sociálnímu projektu, který směřuje do budoucna 🙂 krásně se to ukazuje na problému ne/prolomení územních limitů těžby na severu Čech. Za mě by ten programový bod měl být: nové formy vlastnictví (ale ono to tam je – jen skrytě v jiných bodech, např. družstevnictví).

Potřebujeme nové formy vlastnictví a práce – je to na delší hovor, nedá mi to spát 😉

Svoboda bez rovnosti nemůže existovat – proto je esenciálně důležitá otázka politické/ekonomické moci, její koncentrace a pronikání do a devastace sociálna a ekologična. Stejně, individuální autonomie se nemůže rozvinout bez solidarity- ekonomická moc (a klidně jí můžeme říkat neoliberalismus) na to zapomíná. Nové formy vlastnictví jsou cesta (myslím).

Není to jen o čtyřdenním pracovním týdnu – potřebujeme znovu najít smysl práce 🙂 Ale to je na několik knih…

Posílám anketu dál Valerii Talacko a ptám se: který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.

Zajímaly by mě názory Michala Berga, protože na sjezdu volal po tom, aby zelení byl path-findery, takže mě přirozeně zajímá, co říká na naše programové body, a Petra Bittnera, feministy a latentního zelenáče. 🙂