Anketa – Monika Horáková

Proč ses připojil/a k této platformě?
Zaprvé oceňuji, že Levicová platforma Zelená re:vize začala s téměř ročním předstihem formulovat nové programové body, a to nikoli v úzkém kruhu pražské či brněnské kavárny, ale s ambiciózním plánem nechat vzniknout nový zelený program „zdola“, přes co nejširší členskou základnu. Zadruhé oceňuji, že se platforma ve svém manifestu pustila do odvážné kritiky současného společenského a ekonomického systému, že odmítla logiku soupeření a zisku a jednoznačně se postavila za ty, kteří se z pozice obětí systému mohou jen těžko bránit. Je to princip, který i mě osobně přivedl do aktivní politiky.

Co bys považoval/a za úspěch platformy?
Úspěchem bude, pokud se nám platformu podaří etablovat ve Straně zelených jako její přirozenou součást, pokud rozproudíme a ovlivníme plánovanou programovou debatu, a pokud svou aktivitou motivujeme další zájemce a zájemkyně ke vstupu do Strany zelených.

Proč myslíš, že platforma uspěje?
Platforma uspěje, protože její založení není vykonstruovaný politický plán, ale výsledek živelného propojení zelených političek a politiků, kteří se rozhodli svou pozici ve Straně zelených transparentně definovat. Klíčem k úspěchu je také koordinace se stranickým vedením, o níž usilujeme.

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?
Anketní štafetu předávám Martinu Škabrahovi, s nímž aktuálně zastávám funkci mluvčí platformy: Martine, proč se hlásíš k (zelené) levici?

Jan Sládek se mě ptal, jaký vliv by měla platforma mít na komunální politiku. Stejný jako na celostátní politiku. Platformu považuji za sdružování na základě idejí, které se dají uplatňovat na všech politických úrovních.

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.
Předsedkyně Strany zelených Jany Drápalové a předchozího předsedy Ondřeje Lišky.