Anketa – Martin Škabraha

Proč ses připojil/a k této platformě?
Přiznám se, že již v době, kdy jsem vstupoval do Strany zelených, mne myšlenka podobné platformy napadla, ale nikdy jsem nenašel dost času a energie na to, abych její vznik sám inicioval. Když se nyní chopili iniciativy jiní a vzápětí mne oslovili ke spolupráci, s potěšením jsem se přidal. Myslím, že strana takovou aktivitu potřebuje, a to jak směrem dovnitř, tak směrem ven. SZ má velký potenciál, ale často jako by přešlapovala na místě, příliš se snažila nic nepokazit a nikoho nenaštvat, ale ve výsledku málokoho zajímá. Přitom společnost ve světě i u nás v posledních letech vře, po velké hospodářské recesi se ukázalo, že některé problémy, o kterých jsme si mysleli, že už do věku “postmateriálních hodnot” nepatří, jsou znovu zde a s velkou intenzitou, a k tomu prostě nelze nezaujmout postoj. Zelení se často odvážně vyslovují k otázkám, v nichž jsou schopni jít i proti většinovému veřejnému mínění (např. sociální vyloučení nebo xenofobie), ale to jsou problémy, jejichž nárůst je především důsledkem dopadů neoliberálního kapitalismu na společnost, tam je to jádro pudla. A jak máme odvahu v těch “menších” tématech, tak u tohoto velkého jako bychom ji najednou ztráceli.

Co bys považoval/a za úspěch platformy?
Dodat zeleným tu odvahu 🙂 Nejbližším cílem je samozřejmě přispět k revizi dlouhodobého politického programu SZ, ale doufám, že budeme schopni pak pokračovat dál, protože ten program bude třeba implementovat do volebních programů, pak do praktické politiky. Nemám přitom žádnou konkrétní představu o tom, co by v tom novém programu muselo přesně být, abych byl spokojený. Myslím, že by se tam vlastně nemusel dostat žádný z námi navrhovaných bodů, a přesto bych mohl být spokojený, jestliže ten program bude výsledkem důkladné debaty, v níž převáží nejlepší argumenty. Jsem rád nejen za ty, co nás podpořili, ale i za ty, co se proti nám vymezují, protože to, že jsme je přiměli vymezit se a hledat protiargumenty k našim tezím, to je přesně to, co ta programová debata potřebuje. Také bych rád, aby si někteří členové nebo i voliči SZ zvykli na to, že levice není něco, s čím si mají automaticky spojit minulý režim a reagovat na to negativně. Pokud máme konečně žít v relativně standardní západní společnosti – a pro to se přece zvonilo klíči na náměstí, nebo ne? – tak my, co se deklarujeme jako levice, nemůžeme hned upadat v podezření, že chceme vracet nějakou dobu temna. Když budou levici reprezentovat i lidé jako my, znamená to, že bude mít velmi sympatickou tvář 🙂

Proč myslíš, že platforma uspěje?
Protože vznikla ve straně, která je v drtivé většině případů ochotná jejím argumentům naslouchat a brát je vážně. Nejdeme hlavou proti zdi; víme, že máme ve spolustranících partnery, s kterými se dokážeme konstruktivně bavit i o tom, na čem se neshodneme.

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?
Poslal bych nyní vlákno do Brna a zeptal se Petry Němcové: Petro, který programový bod (případně programové body) je (jsou) Ti z návrhů přiložených k našemu manifestu nejdražší a proč?

Monika Horáková se mne ptala, proč se hlásím k (zelené) levici. Myslím, že to dost vyplývá z toho, co jsem řekl výše. Dodám jen jednu věc: individuální svoboda, která je nám všem drahá, se opírá o dostupnost řady statků, které lze zajišťovat jen jako veřejné, protože z povahy věci patří nám všem. O zdrojích, jež nám poskytuje tato planeta, to platí ze všech nejvíc!

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.
Zajímaly by mne názory Matěje Stropnického a Jiřího Roubíka, který je předsedou “mé” KO Olomouckého kraje.

Jedna myšlenka na “Anketa – Martin Škabraha”

 1. Děkuji za docela stručnou formulaci Martina Škabrahy, která je pro mne zásadním klíčem k rozvíjení a posuzováním dalších prohlášení v Zelené Re:vizi:

  „Dodám jen jednu věc: individuální svoboda, která je nám všem drahá, se opírá o dostupnost řady statků, které lze zajišťovat jen jako veřejné, protože z povahy věci patří nám všem. O zdrojích, jež nám poskytuje tato planeta, to platí ze všech nejvíc!…“

  Kdesi v diskusi jsem se snažila mnohými slovy něco takového vyjádřit, jako klíčové pozadí koncepce Zelených, velmi krkolomně a málo čitelně.

  Svobodou jedince se ohání kde kdo, naposledy i Babiš, nově zvolený, aniž by vyslovil kam až ta svoboda sahá, a komentátor toto propaguje jako „soft“ pravicový názor.

  Formulace Martina Škabrahy, která není jen pouhým heslem, ale dává oné svobodě jedince vcelku jasné omezení, je pro mne dobrým základem, ze kterého lze věrohodně vycházet ve tvorbě Zelené vize.

  Jen to, že se zařazuje na stranu levice, kteréžto slovo má nepříjemné konotace, je asi nutné vnímat jako zvyklost, že, když je něco pro lidi, hendikepované, nemocné, vyloučené atd…. tak je to považováno za levicové.

  Sama mám trochu problém s tou levicovostí. Moje angažná v ochraně přírody mi přináší mezi hendikepované bytosti nejen lidi, ale i všechny přírodní složky (druhy, biotopy, ale i kameny, v konečném rozměru Země). Zde tedy vnímám, že příklon k „levici“ je zjednodušující. Nevěřím na „udržitelný rozvoj“. Vidím, že pro zajišťování svých potřeb člověk používá obrovské a lidskému vnímání vymykající se technologie, kterými za účelem zisku některých „svobodných jedinců“ se likvidují obrovské plochy země, včetně místních lidí. Je Zelená Re:vize schopná se postavit i proti používání tak masivních technologií, byť státem řízených? Jak toto vysvětlit většinové „vyspělé společnosti“, že je třeba ten náš rozvoj přibrzdit?

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.