Anketa – Jan Sládek

Proč ses připojil/a k této platformě?
Strana mi za ty čtyři roky co jsem členem začala připadat spíše jako soubor smeček založených na osobních sympatiích a antipatiích, ideová diskuse minimální, všechny sjezdy volební, žádný programový. Skupinu založenou na idejích, jejímž dílčím cílem je revidovat víc než deset let starý politický program SZ (který hodně zelených ani nezná) vítám. Taky proto, že větší část hodnot s ní sdílím.

Co bys považoval/a za úspěch platformy?
Tři věci. Přispět k etablování SZ jako reálné politické síly v ČR, udržovat kontinuální programovou diskusi ve straně a společnosti a přivést do strany nové lidi. To první je měřitelné rostoucími volebními výsledky a růstem stabilního voličského jádra, sedm procent do sedmi let bych považoval za úspěch. To druhé bych považoval za splněné, kdyby se mě členové a zelení příznivci přestali ptát, kdo má či nemá být předsedou a kdo jaký ve straně je a co se o něm říká – namísto toho bychom řešili třeba jak nastavit sociální bydlení nebo jak má vypadat škola 21. století. Třetí bod bych považoval za úspěšný, kdyby se nám podařilo do strany přivést pár jejích pravidelných kritiků (některé třeba i zpět do strany), kdyby k nám přešlo to lepší z ČSSD a Pirátů a kdybychom dokázali oslovit lidi do 25 let, kdy se formuje politická zkušenost.

Proč myslíš, že platforma uspěje?
Protože reaguje ne na minulost, ale na budoucnost, protože jsou v ní zkušení lidé, kteří ještě neztratili energii a ideály v bojích každodenního politického kolbiště. Zelená je barva naděje, říká se, a tady ji vidím.

Komu dalšímu z platformy předáš anketní štafetu a jakou otázku mu/jí položíš?
Jsem muž, a tak bych dal slovo ženě. Byl bych rád, kdyby odpověděla Monika Horáková a moje speciální otázka by byla, jak by si přála aby platforma formovala komunální politiku.

Čí názor z lidí mimo platformu na její činnost by tě zajímal? Zeptáme se a odpověď publikujeme. Prosíme o dva lidi.
Chtěl bych znát názor Ondřeje Mirovského, je (myslím neprávem) povážován za člověka bez politických idejí, tak tady mu jedny k posouzení nabízím. Protože je muž a je z Prahy, druhou osobou je Olga Pavlů z Pardubic, výrazná a pracovitá osobnost SZ.