Naše signatářka Petra Jelínková se stala 2. místopředsedkyní Strany zelených

Zpráva ze sjezdu 2018

Zelení zvolili na sjezdu v České Třebové nové vedení strany. Zelená re:vize vítá, že 2. místopředsedkyní byla zvolena Petra Jelínková, politička ze Žižkova a signatářka Zelené re:vize, která kandidovala s jasným programem: Rovnost a spravedlnost pro všechny.

Předsedou strany se stal Petr Štěpánek a 1. místopředsedkyní Magdalena Davis. Ve vedení dále zasednou 3. místopředsedkyně Karolina Žákovská, Jenda Perla, František Vosecký a Vít Masare.

Nově má Zelená re:vize své zastoupení také v sedmičlenné Ústřední revizní komisi, kam delegátky a delegáti sjezdu zvolili Věru Novákovou, Lucii Zachariášovou a Matěje Michalka Žaloudka.

Gratulujeme všem zvoleným!

Zelená re:vize se dále spolupodílela na předložení následujících usnesení, která byla po rozpravě na sjezdu přijata:

Odmítavé stanovisko k jednorázovým plastovým výrobkům

Zelení
1) vítají novou strategii Evropské komise o plastovém odpadu, 2) apelují na vládu České republiky, aby co nejdříve stanovila závazné cíle a pravidla v oblasti předcházení vzniku odpadů, zejména pak konkrétní strategii k regulaci plastových výrobků s jednorázovým použitím (s výjimkou specifických odvětví jako je zdravotnictví, vědecký výzkum apod.) a vyslovila svou podporu alternativním výrobkům šetrným k životnímu prostředí.“

Podpora polským ženám

„Strana zelených vyjadřuje znepokojení nad tím, že polský Sejm minulý týden zamítl návrh směřující k liberalizaci tamní potratové legislativy. Vyslovujeme podporu polským ženám, které namísto očekávané liberalizace legislativy musí opět čelit hrozbě zostření už tak velmi přísného potratového zákona. Strana zelených bude vždy hájit právo žen na zacházení s vlastním tělem včetně přístupu k umělému ukončení těhotenství. Souběžně s tím budeme usilovat o podporu a zkvalitnění sexuální a rodinné výchovy na školách a nastavení takových podmínek, ve kterých ženy nebudou nuceny k umělému ukončení těhotenství ze sociálních a materiálních důvodů.“

Vzpomínka na Jana Kučeru, oběť neonacistického násilí

„Strana zelených vyjadřuje podporu účastnicím a účastníkům benefičního koncertu v Ostravě, který proběhl 20.1. 2018 a sloužil jako vzpomínka na Jana Kučeru, který byl zavražděn před deseti lety neonacisty. Odsuzujeme nadřazování národní identity nad základní lidská práva.“

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.