Stanovisko Zelené re:vize k bankovnictví a financializaci ekonomiky

(Pracovní materiál k přípravě nového politického programu SZ) Kritika současného stavu Bankovnictví není podnikání jako každé jiné. Nevytváří produkty, jež by měly samy o sobě užitnou hodnotu, plní spíše roli životně důležité obsluhy či infrastruktury, bez níž by podnikatelský sektor mohl jen těžko fungovat a jejíž dostupnost je tak předpokladem realizace rovného práva na svobodné Read More

Noví mluvčí Zelené re:vize

Novými mluvčími Zelené re:vize byli o víkendu zvoleni Maria Maggie Dokupilová (Praha 5) a Kuba Kutílek (Pardubice). Mluvčí jsou voleni na půl roku a podmínkou je, že alespoň jedna z nich není muž a alespoň jeden/jedna nejsou z Prahy. Mluvčí nemají žádné formalizované pravomoci a slouží jako styčné osoby mezi vnějškem a vnitřkem ZR. Maggie Read More

Páté setkání ZR bude ve Spolku

Brněnské setkání se uskuteční v kavárně Spolek, Orlí 22, od 10h. Read More

Páté setkání bude 13.9. v Brně

Milé příznivkyně, milí příznivci, rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční 13.9. v Brně. Přesné místo konání bude brzo zveřejněno, jakož i přesný čas zahájení. Předpokládaný začátek je v 10h dopoledne. I v Brně se budeme věnovat programovým bodům Zelené re:vize a to tématu bankovnictví a financializaci ekonomiky. K diskusi Read More

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti Zelené re:vize, levicové platformy Strany zelených Období: 20. února 2015 (zveřejnění manifestu)–20. srpna 2015 Mluvčí platformy v tomto období: Monika Horáková (Praha) a Martin Škabraha (Olomouc) Zelená re:vize má za sebou první půlrok své činnosti. Hlavním výsledkem  je – vedle samotného založení – úspěšné etablování platformy v rámci strany. Zelená re:vize se Read More