Levicová politika musí naslouchat nastupující klimatické generaci

Josef Šmída pro Deník Referendum: Čeští socialisté i zelení promarnili v  eurovolbách šanci zvednout zásadní témata boje proti volnotržnímu dogmatu a za environmentální a sociální spravedlnost, která hýbou Evropou a politizují mladou generaci.

Volby do Evropského parlamentu ukázaly, jak je zdánlivě liberální Česká republika ve srovnání s Evropou konzervativní. Politická kultura demokratické levice zde zastydla v podobě stále stejných strýců bez témat a schopnosti orientace na 21. století. Od zmlácení mladých lidí na CzechTeku v létě 2005 a následného vyhoření Zelených ve vládě s ODS si navíc dodnes nedokázala najít cestu k mladé generaci.

Zatímco ČSSD mezi mladými političkami a politiky dává prostor raději těm, kteří svým mentálním nastavením i kulturou odpovídají generaci kolem padesáti let, snad aby se toho ve skutečnosti moc nezměnilo, Zelení ze strachu z přílišné radikality svoji mladou generaci raději ignorují úplně. A proto není velkým překvapením, že z důvodu účasti v koalici TOP09 + STAN oficiálně ztratili i podporu Mladých zelených.

To, že historicky rekordní volební účast ve volbách do Evropského parlamentu napříč celou Evropou je zapříčiněna právě zvýšeným zájmem ovlivnit výsledky voleb mezi prvovoličkami a prvovoliči, studentkami a studenty a obecně lidmi do 30 let, to zřejmě nikoho z levicově orientovaných političek a politiků Čech, Moravy ani Slezska nenapadlo. Ani ČSSD, ani Zelení se nepokusili poprat se o mladou generaci, cíleně ji oslovit a začlenit ji do svých politik, nechat se jí v těchto volbách adekvátně reprezentovat.

Výsledkem je nulové zastoupení v Evropském parlamentu jak pro ČSSD, tak i pro Zelené. Ani jedna ze zmíněných stran zatím nedokázala svojí politikou zareagovat na novou generaci a její agendu a svézt se na vlně aktuálních celoevropských témat. A tak české voličky a voliči vyslali do Evropského parlamentu deset konzervativců, šest populistů a dva nácky. Jedna pirátka a dva piráti představují jen malou útěchu.

Česká republika je dokonce jediný stát EU, kde se socialisté do Evropského parlamentu nedostali vůbec. Čeští Zelení naopak nedokázali využít masivní zelené vlny, která jen u sousedů vynesla do Evropského parlamentu dvacet jedna poslankyň a poslanců, mezi nimi i současnou mladou generaci.

Důvodem je prostý fakt, že během kampaně se do českého politického prostoru nedostala klimatická nouze a s tím úzce provázaná bezuhlíková ekonomika, natožpak sociální spravedlnost, daňová spravedlnost, budoucnost práce, digitalizace nebo integrace evropských finančních institucí. Nic o tom, jak má Evropa vypadat, jak současné problémy řešit ani jakým problémům dnes Evropa ve skutečnosti čelí. Nic, co dnes Evropou hýbe a politizuje mladou generaci.

Sociální demokracie místo toho ve vládě sekunduje populistickému projektu Andreje Babiše, Zelení se pro změnu schovali za konzervativce. Vlastní politiku, která by se lišila od demokratické opozice, veřejnosti nenabídli. Témata, která dnes hýbou celou Evropou, nedokážou formulovat s jistotou a přesvědčením. Bojí se vystrčit hlavu z písku a odvážně si začít vymezovat svoje pole působnosti v politické aréně. Být protikladem nacionalismu a krátkozrakosti.

Česká levice se tak svojí pasivitou, staromládenectvím a strachem z neúspěchu sama brání stát se hlavním politickým, ale především občanským pódiem pro boj proti patriarchátu a volnotržnímu dogmatu na jedné straně a za environmentální a sociální spravedlnost na straně druhé. Sociální demokracie se nedokáže vzepřít politice oligarchy a trestně stíhaného Andreje Babiše, Zelení zase vlastnímu stínu v podobě rozpolcené identity mezi neomarxismem a neokonzervatismem.

Témata jako rozdílná kvalita potravin, která je ve skutečnosti jen důsledkem monopolizace výroby v prostředí kapitalismu, půl promile pro každého řidiče jako symbol individuální svobody uvnitř domnělé pivní velmoci či bránění neexistujících zájmů České republiky, jako bychom snad byli pupkem světa. To je politická mapa České republiky. Politická periferie, která je ohraničena pomazánkovým máslem, odmítáním pomoci druhým či údajného diktátu z Bruselu. Nově také bojem proti takzvané totalitě multikulturalismu. Až tak jsme se zacyklili ve svých vlastních traumatech.

Defenzivní lavírování a bojácné hledání identity levice už nemůže být zřetelnější. Přitom kdy jindy má dojít k ryzí politické konfrontaci? Kdy jindy než ve volbách do Evropského parlamentu existuje možnost představovat politiky a ideje, které dalece přesahují naše státní hranice, a přesto mají přímý vliv na naši budoucnost?

Česká levice totálně promarnila šanci vytlačit konzervativní síly z jádra aktuální politiky. Donutit je diskutovat o environmentální krizi, výstupu z uhlí a jádra, opatření s cílem vyhnout se klimatickému a společenskému kolapsu a o krizi eurozóny, bez jejíž radikální demokratizace nebude možné hledat na serióznější transformaci zdroje. Promarnila šanci stát se platformou současné mladé generace, která mezitím své požadavky dávno dokázala zformulovat a stačilo by jí jen víc naslouchat, dát jí prostor.

Česká levice si proto musí k mladé generaci rychle najít cestu. K té generaci, která je čím dál víc slyšet, má konečně potenciál politické mobilizace a její cíle jdou ruku v ruce s tím, na čem stojí jak politické základy socialistů, tak i zeleného hnutí. Jen s tím rozdílem, že mladí lidé mají před sebou ještě celý život, a ne pouze čtyři roky volebního období. Stali se klimatickou generací.

Zelená revize podporuje studentské stávky Fridays for Future!

Podporujeme studentské stávky Fridays for Future. Přejeme stávkujícím výdrž a ještě tolik úspěšných pátečních pochodů, dokud i vládě České republiky nedojde, že teď je ještě čas změny klimatu zmírňovat. Zelená re:vize prosazuje sociálně spravedlivý přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. Logika soupeření a zisku vede k drancování přírodních zdrojů i zotročování milionů lidí. Je čas, aby se politici postavili čelem změnám, které nastávají. Je čas přestat ukrývat hlavu do písku a aktivně přemýšlet nad budoucností. Je čas, aby se profit přestal akumulovat na několika místech, a začal se vracet tam, kde je nejvíc potřeba a kde pomůže nám všem. Poslouchejme studenty, dokud je ještě čas.

V Praze dne 3. května 2019

Recept na úspěch Zelených? Stát bez ostychu za aktuálním stranickým programem

Monika Horáková, jedna ze zakládajících členek levicové platformy Strany zelených Zelená re:vize, rekapituluje letošní sjezd strany, komentuje rozhodnutí o předvolební koalici a načrtává, kudy by se měla strana ubírat k úspěchu.

Zelení na letošním sjezdu zahájili svůj bilanční rok. Spustili řízenou celostranickou diskusi s pracovním názvem Konec stagnace, jejímž výsledkem má být scénář, jak postupovat dál. Tento scénář bude předložen sjezdu v roce 2020.

Letošní sjezd se zároveň stal pro stranickou levicovou platformu Zelená re:vize mementem, že v posilování české zelené politiky je nutné ještě pokračovat. Ačkoli jsou Zelení ve svém aktuálním programu jasně levicově ukotveni, v reálných politických krocích se to ne vždy projeví. Nejen z vlastní zkušenosti nemám v tomto směru pochybnosti o zelené komunální politice, ale zejména o té celostátní.

Také výsledky a vizibilita jsou na lokální úrovni díky autentičnosti a věrnosti zelenému programu celkově mnohem lepší. Je na čase skoncovat s váhavým obrazem Zelených na celostátní úrovni, znovu si přečíst náš dlouhodobý program a vyjít s ním do světa, tak, jak se to děje právě na komunální úrovni, kde jsou příjemné dopady zelené politiky vidět rychleji a lidé to ve volbách opakovaně oceňují.

Co se stalo na sjezdu Zelených
Mezi nejvýraznější výsledky sjezdu patří fakt, že se předsednictvu strany podařilo i přes aktivní odpor levicové platformy, ale také Mladých zelených a mnohých dalších členek a členů z různých koutů republiky, prosadit do voleb do Evropského parlamentu koalici Zelených s hnutím STAN, a tím nepřímo i s TOP 09.

Foto: Martin Schwarz
Foto: Martin Schwarz

S působivým projevem proti koalici vystoupila také mezinárodně zkušená Zuzana Pavelková, spolumluvčí Evropských mladých zelených. Upozornila na programové rozpory mezi Zelenými a hnutím STAN, a to zejména v otázkách ekologické politiky a migrace. Další argument proti koalici se objevil už v dopise s téměř stovkou podpisů, který koloval stranou dva dny před sjezdem:

„Odmítáme přistoupit na redukci politického postoje na „jsi pro Evropu“ versus „jsi proti Evropě“, která zakrývá, pro koho je Evropa výhodná více a pro koho méně. Chceme Evropu budovanou zdola, Evropu všech občanů a občanek, ne Evropu daňových rájů, korporací a deregulace obchodu. Právě ve volbách do Evropského parlamentu se v tomto cítíme vázáni Chartou evropských a světových Zelených.

Nadto se jako Zelení nemůžeme účastnit kandidatury subjektu, jehož případný úspěch by v Evropském parlamentu posílil frakci EPP, jejímž členem je i strana maďarského premiéra Viktora Orbána či italská Forza Italia.“

Právě skutečnost, že by všichni zvolení ze společné kandidátky mohli posílit po volbách doslova antizelenou frakci, byla pro sjezdové delegáty a delegátky právem nejproblematičtější. K zajímavým momentům patřil po dlouhé rozpravě návrh usnesení Pavla Himla, jehož cílem bylo přímé pojmenování situace: „Sjezd stvrzuje vůli Strany zelených vstoupit v případě úspěchu ve volbách do EP i do frakce European People’s Party, jejímiž členy je také strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána nebo italská Forza Italia“.

Usnesení získalo velmi malou podporu několika spíše recesistických hlasů a nebylo přijato. Zároveň však sjezd vyjádřil vůli podpořit koalici se STAN, a tím je kampaň na následujícího půl roku určena. Nelze však tvrdit, že by vedení strany dostalo pro případný povolební vstup do EPP jednoznačný mandát.

Světlým momentem sjezdu bylo přijetí spolupředsednictví na celostátní úrovni. Již od roku 2020 bude možné zvolit do čela strany po vzoru nejen německých a rakouských Zelených spolupředsednickou dvojici. Spolupředsednictví je pro stranický svět blahodárné, protože je demokratičtější: díky němu se nekoncentruje politická moc do rukou jedné osoby, a navíc se spravedlivě dělí mezi politiky a političky.

Co bude dál?
Společensko-politické akcenty se za posledních šest let, co jsem členkou Zelených, výrazně proměnily. Neúprosnost globálních klimatických změn či lokální bytové krize nebo problémy s přebujelými exekucemi se nově dostaly do mainstreamových médií, formují se k tomu i četné občanské iniciativy.

Na všechny tři zmiňované problémy máme know-how. Máme jasnou představu o sociálně spravedlivém přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku, o zajištění důstojného bydlení ve městech a obcích i o zredukování zadluženosti. Místo pro zelenou politiku na politické mapě tedy bezesporu je.

Těžko se ale bude naplňovat ve spojenectví se stranami, které se bojí vystavit stopku největším znečišťovatelům naší krajiny a planety, které při ekologických opatřeních zapomínají na lidi nebo které o problémech s bydlením či zadlužováním tuší jen málo, či je v horším případě dokonce sami svým rozhodováním způsobily.

Taková spojenectví nás budou jen brzdit a skončili bychom možná podobně jako německá sociální demokracie. Ta tak dlouho spolupracovala s CDU-CSU, až se stala politicky nečitelnou a přišla o většinu svého voličstva. Ostatně všimli jste si, že členstvo TOP 09 většinou úplně zapomene Zelené jako součást společné evropské koalice v rozhovorech zmínit?

Spojování sil bude nutné, protože Zelení jsou malá strana, kterou čekají stejně jako celou společnost velké výzvy. Je však nutné říci kategorické ne zjednodušenému „jsme pro Evropu“, „jsou proti Evropě“. Spojovat bychom se měli na základě mnohem důkladněji pojaté ideové blízkosti.

Upřednostňuji zároveň spojování, které nepotlačí stranickost. I přes opakující se úspěchy různých hnutí vytvořených pro danou příležitost považuji stranické struktury založené na společných hodnotách za zásadní pro srozumitelnost a čitelnost navenek a pro kontinuální předávání politických zkušeností a informací přes generace uvnitř strany.

Stranická diskuse Konec stagnace už nyní pracuje s několika návrhy. Pro mě je důležité jediné – aby zelené hnutí se svým obsahem zcela nezaniklo, nerozpustilo svou agendu v jiných stranách, neprodávalo svůj program za nesmyslné mandáty a bez ostychu dokázalo hájit ekologickou a sociálně spravedlivou politiku. Za to budu i nadále bojovat spolu se Zelenou re:vizí.

Vyšlo 19. února 2019 v Deníku Referendum

Zelená re:vize má nové vedení

Namísto dvou spolumluvčích jsme navolili šestičlenný Výbor Zelený re:vize, který bude následující měsíce zajišťovat další fungování a rozvoj této platformy.

V neděli 17. června 2018 se konala první schůzka, kde výbor rozebíral vizi do budoucna.

Zelená re:vize chce přispět k řešení zásadních problémů dnešní společnosti a nadále prosazovat zelenou politiku, která na tyto problémy reaguje nebo se jim snaží předcházet.

Složení výboru (na fotografii zleva): Monika Horáková, Pavla Jenková, Tomáš Ulrich, Filip Hausknecht, Věnek Bonuš a Bronislav Tomek.

Naše signatářka Petra Jelínková se stala 2. místopředsedkyní Strany zelených

Zpráva ze sjezdu 2018

Zelení zvolili na sjezdu v České Třebové nové vedení strany. Zelená re:vize vítá, že 2. místopředsedkyní byla zvolena Petra Jelínková, politička ze Žižkova a signatářka Zelené re:vize, která kandidovala s jasným programem: Rovnost a spravedlnost pro všechny.

Předsedou strany se stal Petr Štěpánek a 1. místopředsedkyní Magdalena Davis. Ve vedení dále zasednou 3. místopředsedkyně Karolina Žákovská, Jenda Perla, František Vosecký a Vít Masare.

Nově má Zelená re:vize své zastoupení také v sedmičlenné Ústřední revizní komisi, kam delegátky a delegáti sjezdu zvolili Věru Novákovou, Lucii Zachariášovou a Matěje Michalka Žaloudka.

Gratulujeme všem zvoleným!

Zelená re:vize se dále spolupodílela na předložení následujících usnesení, která byla po rozpravě na sjezdu přijata:

Odmítavé stanovisko k jednorázovým plastovým výrobkům

Zelení
1) vítají novou strategii Evropské komise o plastovém odpadu, 2) apelují na vládu České republiky, aby co nejdříve stanovila závazné cíle a pravidla v oblasti předcházení vzniku odpadů, zejména pak konkrétní strategii k regulaci plastových výrobků s jednorázovým použitím (s výjimkou specifických odvětví jako je zdravotnictví, vědecký výzkum apod.) a vyslovila svou podporu alternativním výrobkům šetrným k životnímu prostředí.“

Podpora polským ženám

„Strana zelených vyjadřuje znepokojení nad tím, že polský Sejm minulý týden zamítl návrh směřující k liberalizaci tamní potratové legislativy. Vyslovujeme podporu polským ženám, které namísto očekávané liberalizace legislativy musí opět čelit hrozbě zostření už tak velmi přísného potratového zákona. Strana zelených bude vždy hájit právo žen na zacházení s vlastním tělem včetně přístupu k umělému ukončení těhotenství. Souběžně s tím budeme usilovat o podporu a zkvalitnění sexuální a rodinné výchovy na školách a nastavení takových podmínek, ve kterých ženy nebudou nuceny k umělému ukončení těhotenství ze sociálních a materiálních důvodů.“

Vzpomínka na Jana Kučeru, oběť neonacistického násilí

„Strana zelených vyjadřuje podporu účastnicím a účastníkům benefičního koncertu v Ostravě, který proběhl 20.1. 2018 a sloužil jako vzpomínka na Jana Kučeru, který byl zavražděn před deseti lety neonacisty. Odsuzujeme nadřazování národní identity nad základní lidská práva.“

Re:vize si zvolila historicky páté spolumluvčí

Novými spolumluvčími Zelené re:vize byli minulý týden zvoleni Jaroslav Michl (ZO Štětí) a Antonie Bernadová (ZO Olomouc). Ve funkci vystřídají Lucii Hradeckou a Vojtěcha Weisbauera, kterým vypršel jejich půlroční mandát.

Antonie Bernadová

Spolumluvčí představují hlavní styčný bod mezi vnitřkem a vnějškem platformy (byť nemají žádné formalizované pravomoci). Jsou voleni na půl roku a podmínkou je, že alespoň jedna z nich není muž a alespoň jeden/jedna nejsou z Prahy.

Jarda je studentem politologie a filosofie. Zelená re:vize jej zaujala svým silným důrazem na sociální politiku, který u Zelených dlouhodobě postrádal. Doposud se věnoval zejména vnitrostranickým činnostem v rámci kraje. Do budoucna by se rád více zaměřil na prosazování palčivých celostátních témat, jakým jsou například exekuce. „Jedním z nejdůležitějších výstupů Zelené re:vize za uplynulý půlrok pro mě byl návrh na zrušení soukromých exekutorů. Ačkoliv se návrh nepodařilo prosadit do dlouhodobého programu, myslím, že by neměl opouštět programovou diskuzi a měli bychom s ním i nadále pracovat,“ doplňuje.

Jaroslav Michl

Studentku Antonii zastihla zpráva o zvolení do funkce spolumluvčí v Srbsku, kde pomáhala v uprchlických táborech lidem v nouzi. Zelená re:vize ji kromě důrazu na důstojný život pro všechny bez výjimky zaujala hlavně svým nasazením a množstvím aktivních lidí, kteří věnují nemalé množství energie a času upozorňování na zásadní problémy a snaží se hledat jejich řešení. Do budoucna by se chtěla nadále věnovat především komunálním tématům. „Vnímám alarmující nezájem o veřejný prostor. Chtěla bych zviditelnit téma komunitního života a podpořit aktivity upozorňující na jeho problémy a snažící se zlepšit život nejen ve městech, ale i na vesnicích, kde mnohdy jedinou komunitní událostí bývají hasičské plesy,“ dodává.

Novým spolumluvčím stále se rozrůstající názorové platformy členek a členů Strany zelených gratulujeme a přejeme hodně sil do dalšího působení (nejen) v rámci strany! (lh)

Nový program Zelených: Ekologická politika je buď sociální, nebo žádná

Jedním z důvodů vzniku Zelené re:vize byla potřeba zvýšit důraz na sociální rozměr zelené politiky a prosazovat levicová témata v rámci programové diskuse Strany zelených. Nový dlouhodobý politický program vznikal dva roky a zapojit se do procesu tvorby mohla každá členka i člen. Bylo to místy velmi náročné a určitě by bylo co zlepšovat. Demokratičnost procesu podtrhuje rozprava a hlasování o sporných bodech přímo na sjezdu. Dlouhodobý program schválený drtivou většinou na sjezdu strany uplynulý víkend (21. – 22. ledna 2017) považujeme za úspěch.

Ekologická ekonomika je jedním ze stěžejních zelených témat, a proto jsme se v programu zavázali k podpoře férového obchodu, participativní lokální ekonomiky založené na družstevních či jiných formách sdíleného vlastnictví, peer-to-peer (sousedských) službách mezi jednotlivci a spoluspotřebitelství. Navíc máme za to, že i stát může být dobrý hospodář.

Lucia Zachariášová

Současný daňový systém není spravedlivý a umožňuje silným (bohatým) se daním různými způsoby vyhýbat. V programu máme navýšení daně z nemovitostí a progresivní sazbu daně z příjmu fyzických i právnických osob, samozřejmostí je boj proti daňovým rájům.

Ekologická daňová reforma nesmí mít dopad na veřejné rozpočty, ani na nízkopříjmové obyvatele. Rozpočtový deficit je přijatelný v době recese, jako způsob proinvestování se z krize. Budeme podporovat posílení demokratické kontroly velkých firem.

Jako Zelení spatřujeme  problém v trendu prekarizace práce. Podporujeme proto celoživotní vzdělávání, nárok na placenou dovolenou pro ty, kdo pracující na dohodu o pracovní činnosti, zvyšování minimální mzdy. V návaznosti na rostoucí produktivitu budeme prosazovat zkracování pracovní doby. Zachováme průběžný solidární systém jako zdroj sociálního zabezpečení.

Monika Horáková a Jan TrnkaBydlení je právo a předpoklad lidské existence, proto dáváme přednost přístupu “housing first”. Dosud  byl kladen příliš velký důraz na hypotéky a rezignovalo se na obecní byty s dostupným nájmem. Zasadíme se í o přísnou regulaci trhu s půjčkami a exekutorské praxe.

Do programu se také podařilo  prosadit myšlenku nepodmíněného základního příjmu i potřebu spolupráce odborových a ekologických organizací, která je předpokladem úspěšného a spravedlivého přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Jasně jsme se shodli, že trváme na  bezplatném zdravotnictví dostupném všem obyvatelům a obyvatelkám České republiky, stejně jako na nutnosti zlepšovat pracovní i platové podmínky lékařského i nelékařského personálu zdravotnických zařízení. Veřejné statky jako zdravotní péče, vzdělání, bezpečnost a sociální zabezpečení nebudou privatizovány.

Radim Cenek

V našich městech je spousta prázdných budov. Někdy pro ně vlastník nemá využití, jindy je úmyslně nechá chátrat a počítá s jejich následnou demolicí na náklady obce. Plně uznáváme  vlastnická práva, ale jsme si dobře vědomi, že se k nim pojí i povinnosti. V případě jejich zanedbávání se nemovitosti mohou stát dokonce nebezpečnými pro své okolí. Jejich dočasné využití formou squattingu by proto nemělo být trestné.

V oblasti vzdělávání je naší programovou prioritou  co nejdelší společné vzdělávání na kvalitních veřejných školách. Takové vzdělávání musí být dostupné všem bez ohledu na finanční možnosti, kulturní předpoklady nebo vzdálenost. Odmítáme zpoplatnění jakéhokoliv stupně veřejného vzdělávání, tedy i zavedení školného na veřejných vysokých školách za standardní dobu studia; prosazujeme také zrušení školného na veřejných vyšších odborných školách.

Bob Čáp a pasáž o spolupráci s odbory

V novém programu též odmítáme monopolizaci médií soukromými vlastníky a propojování mediální a politické moci. Jsme připraveni diskutovat také o veřejnoprávním deníku.

Zelená re:vize po schválení programu vstupuje do nového období: budeme pomáhat s realizací programových bodů jejich veřejnou podporou. Neusneme ale na vavřínech a budeme pokračovat v posilování sociálního rozměru zelené politiky, protože politika je buď sociální, nebo žádná. A to platí i o politice zelené.

Deváté setkání bude 3.12. v Mladé Boleslavi

Zveme vás na deváté setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v sobotu 3. 12. 2016 od 12 hodin v nekuřácké restauraci Gejzír (www.gejzir-restaurace.cz) .

Tématy setkání tentokrát budou: Péče a Exekuce.

Blok věnovaný tématu péče uvede svým příspěvkem právnička a genderová expertka Lucia Zachariášová. Druhý diskuzní blok o exekucích otevře svým příspěvkem Monika Horáková, členka předsednictva Strany zelených a zároveň zastupitelka Prahy 2.
Po úvodních příspěvcích bude probíhat moderovaná debata, ve které uvítáme i váš pohled na věc.

Těšíme se na plodnou diskuzi.

Save the date: 3.12. – setkání Zelené re:vize

Vážené příznivkyně, milí příznivci,
v sobotu 3.12. se uskuteční deváté setkání Zelené re:vize, na kterém budeme diskutovat témata péče a exekuce. Pokusíme se formulovat odpovídající programové body, které budeme návazně prosazovat.
Brzo se zde objeví místo konání. Zůstaňte na příjmu a přijeďťe 3.12. za námi.
Budeme se těšit.

Solidarita znamená bezpečí pro nás všechny

Jí i jeho začala politika zajímat jako náctileté, ona i on se zprava posunuli doleva. Zlomovým okamžikem, který je přivedl do Strany zelených, byl postoj k uprchlíkům. Mezi lidmi nerozlišují. Chtějí pomoci jak lidem utíkajícím před válkou či bídou, tak našincům, kteří se potýkají s problémy v českých obcích a městech. S novými spolumluvčími Zelené re:vize Lucií Hradeckou (33) a Vojtěchem Weisbauerem (24) jsme vedli slibovaný rozhovor.
Pokračování textu Solidarita znamená bezpečí pro nás všechny